Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

มณฑลภูเก็ต

 

        แต่ เดิมภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ เป็นเมืองขึ้นตรงต่อเมืองถลาง และเมืองถลางขึ้นตรงต่อเมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วทุ่งขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยกรุงสุโขทัย เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท้าวพระยามหานคร ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังรุ่งเรือง และเป็นหัวเมืองเอกในสมัยต่อมา

 

       ในสมัยกรุศรีอยุธยาเข้าใจว่า “เมืองถลางบางคลี” เป็นหัวเมืองที่สำคัญ มีเมืองชายฝั่งทะเลฝั่งทะเลตะวันตกขึ้นตรงต่อเมืองนี้ ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองถลางเป็นเมืองขึ้นตรงต่อ “เมืองตะกั่วทุ่งบางคลี” ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งทะเลด้านตะวันตกเข้าใจว่าตั้งเมืองอยู่ที่เมือง ตะกั่วทุ่ง ในสมัยราชการที่ ๑ โปรดให้เจ้าพระยาสุรินทราชา เป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองทั้ง ๘ คือ เมืองถลาง เมืองภูเก็ต เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองพังงา เมืองก็รา เมืองคุรา เมืองคุรอด

 

หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก ก็คงจะมีผู้สำเร็จราชการมาตั้งแต่นั้นจนถึงรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้จัดมณฑลขึ้น มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้สำเร็จราชการมณฑล ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ต่อมาถึงรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เป็นข้าราชการสังกัดในพระราชสำนัก ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในฐานะคล้ายนายกรัฐมนตรี  และเพื่อให้มั่นในคติที่ว่า ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นตัวแทนของข้าราชการแผ่นดินทั่วไปมิใช่กระทรวงใดกระทรวง หนึ่งโดยเฉพาะ และฐานะหน้าที่ของมณฑลก็คล้าย ๆกับสาขาที่สองซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงต่าง ๆ  

สำหรับ มณฑลภูเก็ตก่อน พ.ศ. ๒๓๓๕ เรียกว่า มณฑลฝ่ายทะเลตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ เก็บเงินแผ่นดิน ในตอนที่เปลี่ยนจากหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกเป็นมณฑลนั้น มีพระยาทิพย์โกษา (หมาโต โชติกะเสถียร) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑล ตั้งที่ทำการอยู่ที่เมืองภูเก็ต สมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอยู่นั้น ได้แก้ไขจัดระเบียบมณฑลฝ่ายทะเลตะวันตกในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ คือมณฑลภูเก็ตให้เข้ารูปเข้ารอย มณฑลนี้ประกอบด้วยเมืองต่างๆ ๗ เมืองด้วยกัน คือเมืองภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ตะกั่วป่า พังงา และระนอง สำหรับตำแหน่งข้าหลวง เทศาภิบาลนั้น ได้เปลี่ยนเป็นสมุหเทศาภิบาลในรัชกาลที่ ๖ และตำแหน่งนี้ได้ยุบเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ส่วนเมืองภูเก็ตก็ยังมีผู้ว่าราชการภูเก็ตเป็นเจ้าเมือง

 

:    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน      ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๒

 

 

 

 

       

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล