Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ภูเก็ตกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง

 

        ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๗ ภูเก็ตเป็นจุดยุทธศาสตร์จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ เมื่อก่อนทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จากแถลงการณ์รัฐบาลไทยขณะนั้นว่า ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ น. กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทยในทะเลจังหวัดสงขลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และบางปู ส่วนทางบกได้ยกเข้าทางพระตะบอง และจังหวัดพิบูลสงคราม เกือบทุกแห่งทหารและตำรวจได้ทำการต่อสู้อย่างเข้มแข็ง แต่ด้วยเหตุผลทางการเมือง ไทยจำต้องให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่น โดยทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

เข้าใจว่ากองทหารญี่ปุ่น ได้ยกขึ้นภูเก็ตในเวลาเดียวกันดังกล่าวแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแถลงการณ์ของรัฐบาลและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มิได้กล่าวถึงภูเก็ตเลย กองทหารญี่ปุ่นได้แยกย้ายกันไปประจำที่ตำบลราไวย์ หาดสุรินทร์ สามกอง บางงั่ว ท่าแครง เป็นต้น ญี่ปุ่นโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามกับตนในขณะนั้นคือ อังกฤษซึ่งมีกองทหารประจำอยู่ตามเมืองขึ้นต่าง ๆ เช่นพม่า มลายู เครื่องบินญี่ปุ่นได้บินไปทิ้งระเบิดที่เมืองมะริด วิกตอเรียปอยต์ ปีนัง ไทรบุรี ฮ่องกง เสียหายมาก ข้างฝ่ายอังกฤษ หรือสหประชาชาติได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่เมืองสงขลา นครสวรรค์ และหัวหินแต่ไม่ร้ายแรงนัก

 

ฝ่ายพันธมิตรของญี่ปุ่นมีอิตาลีและเยอรมัน อิตาลีได้ส่งเรือรบมาลาดตระเวนร่วมกับญี่ปุ่น ฝ่ายสหประชาชาติมีอเมริกา อังกฤษ เป็นต้น ได้รุกรบญี่ปุ่น อิตาลีและเยอรมัน  และได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่มั่นของญี่ปุ่นที่ภูเก็ต เรือรบอิตาลีถูกจมหลายลำที่บริเวณเกาะตะเภาและอ่าวขาม เครื่องบินบี.๒๔ เครื่องบินสองเครื่องยนต์และสี่เครื่องยนต์ได้ยิงกราดด้วยปืนกลและได้ทิ้งตอร์ปิโด จมเรือสินค้าที่แล่นระหว่างท่าเรือกันตังกับภูเก็ต เสียหายหลายลำ เช่น เรือถลางเป็นต้น  สินค้าต่างๆ โดยเฉพาะข้าวสารที่ลำเลียงมาภูเก็ตถูกทำลายเสียหายเป็นจำนวนมาก ต้องหลบซ่อนลำเลียงด้วยเรือเล็กเลียบฝั่งเวลากลางคืน ข้าวสารในเมืองภูเก็ตจึงขาดแคลนต้องใช้วิธีปันส่วน การซื้อข้าวสารด้วยการใช้ใบสำมะโนครัว ซื้อได้ตามที่ทางการกำหนดว่าครอบครัวหนึ่งมีกี่คนซื้อได้เดือนหนึ่งกี่กิโลกรัม ตามรายชื่อในสำมะโนครัว แล้วคนยากจนจะหาเงินที่ไหนไปซื้อให้ได้ตามที่กำหนด จึงต้องหันเหชีวิตไปอีกทาง บ้างก็ทำไร่ข้าวและหักร้างถางป่าทำนา ต้องใช้หัวเผือกหัวมันปนลงในข้าวที่หุง หรือหาหัวกลอยมากินแทนข้าว  เครื่องใช้บริโภคอย่างอื่นแพงและหายาก เช่น เสื้อผ้า ด้าย น้ำมัน  ยา เป็นต้น ครอบครัวที่ยากจนต้องใช้กระสอบข้าวสารมาเย็บเป็นผ้าถุง กางเกงใส่กัน ใช้ด้ายทำจากใยสับปะรดที่ปลูกไว้ในสวนข้างบ้าน เสื้อผ้าเหล่านั้นปะชุนจนหาเนื้อผ้าเดิมแทบไม่เห็น ชาวภูเก็ตจำนวนมากจึงสาหัสจากสงครามคราวนั้น  

 

อย่างไรก็ตามพวกพ่อค้าที่ค้าขายกับญี่ปุ่น ปรากฏว่าร่ำรวยกันหลายราย และที่คดโกงญี่ปุ่นจนถูกจับได้และถูกลงโทษด้วยการใช้สบู่สวนทวารก็มี หรือบางพวกใช้ทรายปนข้าวสารเอาไปขายให้คนยากจน คนที่มีฐานะอาจซื้อหาอาหารมารับประทานง่าย เช่น อาหารกระป๋องของญี่ปุ่นเป็นต้น ทางรัฐบาลไทยได้จัดส่งข้าวสารไปช่วยภาคใต้เป็นจำนวนหมื่นกระสอบ โดยบรรทุกเรือสาบไตยและเรือชิงชัย

ในขณะที่ภูเก็ตถูกเครื่องบินสหประชาชาติยิงกราดด้วยปืนกล และตอร์ปิโดเช่นที่สะพานหินและวัดฉลองเป็นต้น คนในตลาดต้องขุดหลุมหลบภัยตามสวนหลังบ้าน หรือบริเวณวัด บางครอบครัวอพยพไปอาศัยตามหมู่บ้านชนบท การแจ้งสัญญาณอันตรายนั้นใช้เสียงหวอของโรงไฟฟ้า กลางคืนห้ามตามตะเกียง หลังจากสงครามสงบแล้วชาวภูเก็ตก็ต้องลำบากยากจนอีกหลายปีโดยเฉพาะขาดแคลนข้าวสาร

 

 

:      สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๒

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล