Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

เมืองโตยอง


จากจดหมายของเซนเยอร์บริโกต์ ลงวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2305 กล่าวถึงพวกกรมการเมืองภูเก็ตปล้นเรืออังกฤษที่หนีมาจากเบงกอล กรมการเมืองภูเก็ตได้แนะนำให้เรือลำหนึ่งเข้าไปซ่อมแซมที่ฝั่ง “เมืองแตร์แฟม” ใกล้กับ “เมืองโตยอง” เมืองโตยอง เข้าใจว่าเป็น “ตลาดนั่งยอง” ซึ่งอยู่ในตำบลฉลอง คือก่อนถึงสะพานใกล้วัดฉลอง ถนนเจ้าฟ้าด้านตะวันตก  แต่เดิมตลาดนั่งยองเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน

ส่วนฝรั่งเมืองแครแฟมซึ่งน่าจะเป็นท่าแครงในปัจจุบัน เพราะก่อนนี้ ท่าแครง เป็นเมืองท่าของเมืองภูเก็ตมาแต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ 1 จากหนังสือออกหลวงพิพิธภักดีสมบัติเจ้ากรมพระคลังมีไปถึงพระยาราชกปิตัน ตอนหนึ่งว่า “กบิตันมิศกัส ให้กับบิตันวีราเสน เอาสลุบขึ้นมารับเอาดีบุก ณ ท่าแกร่ง พอขุนท่าพรมขึ้นไปทัน ข้าฯจึงให้ดีบุกแก่กบิตันวีราเสน แลดีบุกยังค้างอยู่ ณ ท่าแกร่ง 30 ภารา...” คำว่า ท่าแกร่งนี้คือ ท่าแครง นั้นเองและก่อนนั้นฝรั่งเขียนเป็นแตร์แฟม หรือ ทาร์แฟรม

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์