Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ประชากร

 

 

       ได้มีการประมาณประชากรประเทศไทยไว้ว่า พ.ศ. ๕๔๓ มีประมาณ ๕ แสนคน พ.ศ. ๑๕๔๓ ประมาณ ๑ ล้านคน พ.ศ. ๒๐๔๓ ประมาณ ๒ ล้านคน

 

       ประชากรจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประมาณจำนวนประชากรไว้หลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น

        ในปี พ.ศ. ๒๒๒๙ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ได้ประมาณว่า  ,๐๐๐ คน

       ในปีพ.ศ. ๒๓๒๗ กัปตันเจมส์ โฟร์เรสต์ ได้เดินทางเข้าเมืองถลาง   เขาประมาณว่า ทั้งเกาะมีประชากรประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน

      ในพ.ศ. ๒๓๖๗ กัปตันเจมส์ โลว์ ว่า ประมาณ ๖,๐๐๐ คน

      ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ประชากรทั้งหมด ๒๖,๕๓๘ คน  แยกดังนี้

            คนไทย ชาย ๘,๙๔๘ คน หญิง ๖,๒๔๐ คน รวม ๑๕,๑๘๘ คน

           ชาวจีน ทำเหมืองดีบุก ๑๑,๓๕๐ คน

               รวมประชากรทั้งเกาะ  ๒๖,๕๓๘ คน

      ในปีพ.ศ. ๒๔๖๐ ประชากรทั้งหมด ๓๕,๙๐๘ คน แยกดังนี้

          คนไทย       ๑๕,๖๙๖

          มลายู           ,๘๙๐

          จีน             ๑๓,๙๘๓

          แขกอินเดีย      ๒๔๘

          พม่า                  

          ฝรั่ง                  ๖๓

         ญี่ปุ่น                 ๒๐

              รวมประชากรทั้งเกาะ ๓๕,๙๐๘ คน

         ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ มีประชากรทั้งหมด ๓๙,๘๙๑ คน เป็นคนจีน ๑๑,๖๕๑ คน แขก ๑๒๗ คน ญี่ปุ่น ๕ คน ฝรั่ง ๓๐ คน

      ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีประชากรทั้งหมด  ๙๖,๘๗๑ คน แยกเป็น ชาย ๔๘,๒๒๘ คน หญิง ๔๘,๖๔๓ คน คนจีน ๑,๕๗๓ คน สัญชาติอื่น ๒๒๙ คน เช่น สหรัฐอเมริกา๒๔ อาหรับ๑ ปากีสถาน๑๐ มาเลย์๑๙ ฟิลิปปินส์๓ เนเธอร์แลนด์๔ โปรตุเกส๑ แขกกะลิง๒ แขกปาทาน๑ อังกฤษ๑๒๒ ออสเตรเลีย๘ อินเดีย๓๒ ญี่ปุ่น๑ ฮอลันดา๑ เดนมาร์ค๑ อิตาเลียน๑ แขกซิกข์๑ ฯลฯ 

      ในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ มีประชากรทั้งหมด ๑๒๐,๙๓๕ คน

      ในปีพ.ศ. ๒๕๓๒ มีประชากรทั้งหมด ๑๕๗,๙๒๑ คน แยกเป็น ชาย ๗๗,๗๑๑ คน หญิง ๘๐,๒๑๐ คน

      ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ประชากรทั้งหมด ๒๓๑,๒๐๓ คน เป็นชาย ๑๑๓,๕๙๗ คน หญิง ๑๑๒,๗๐๖ คน

      ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗  ประชากรทั้งหมด ๒๘๕,๙๕๓ คน เป็นชาย ๑๓๘,๑๑๒ คน หญิง ๑๔๗,๘๔๑ คน

      ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ประชากรทั้งหมด ๓๑๙,๕๓๕ คน แยกเป็นชาย ๑๕๒,๒๙๗ คน หญิง ๑๖๗,๒๓๘ คน

 

        ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต มีประชากรแอบแฝงเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่เข้ามาทำงานตามห้างสรรพสินค้า โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และอื่น นอกจากคนไทยตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งสังเกตจากป้ายรถยนต์ ยังมีชนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวพม่า ที่เข้ามาทำงานนาน จนสามารถพูดภาษาไทย ได้ค่อนข้างชัด บางคนพูดภาษาถิ่นภูเก็ตด้วย น่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด พวกชาวเกาหลี ญี่ปุ่น จีน แขกปากีสถาน อินเดีย ฝรั่งชาวยุโรปตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุชาวยุโรปที่อาศัยแบบ ลองสเตย์ รวมแล้วน่าจะมีมากกว่าแสนคน  ยังหาข้อมูลจริงไม่ได้

 

 

                   :       สมบูรณ์ แก่นตะเคียน    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 

 

 Update : 14/07/2014            

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล