Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ)

 

      

 

        วัดขจรรังสรรค์ หรือ วัดเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดินทั้งสิ้น ๘ ไร่ ๓๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดถนนระนอง ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน วัดยังมีที่ดินธรณีสงฆ์เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา

ประวัติวัดขจรรังสรรค์ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

       วัดขจรรังสรรค์   ตั้งอยู่เลขที่ 26 บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 32 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2936 อาณาเขต ทิศเหนือยาว 120 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 171-232-709-180  ทิศใต้ยาว 100 เมตร   ติดต่อกับถนนระนอง  ทิศตะวันออกยาว 60 เมตร   ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 233  ทิศตะวันตกยาว 80 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 714  มีที่ธรณีสงฆ์แปลง  เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ  อาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร สร้าง พ.ศ. 2425  ก่ออิฐถือปูน  ศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500  เป็นอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีต  กุฎีสงฆ์จำนวน 8 หลัง  มีทั้งอาคารไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้  และตึกชั้นเดียวและสองชั้น  นอกจากนี้มีโรงครัว  ศาลาตักบาตร  โรงรถ  ศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศล  และหอระฆัง  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถพร้อมด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 7 องค์  นอกจากนี้มีเจดีย์ใหญ่ 1 องค์  และเจดีย์เล็กอีก 7 องค์  สร้างขึ้นพร้อมกับอุโบสถ

       วัดขจรรังสรรค์  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2423  ไม่ทราบประวัติความเป็นมา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ. 2425  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร  ยาว 30 เมตร  ในด้านการศึกษาให้ทางราชการสร้างโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ในมี่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นการสนับสนุนการศึกษาของชาติด้วย

       เจ้าอาวาส  มี 4 รูป คือ  รูปที่ 1 พระครูแขวง (ดำ) พ.ศ. 2423-2496 รูปที่ 2 พระสมุห์เพ็ชร พ.ศ. 2446-2470 รูปที่ 3 พระสมุห์คง   สิริวณฺโณ พ.ศ. 2471-2496 รูปที่ 4 พระครูบรรหารสิกขกิจ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา

       วัดขจรรังสรรค์มีพระภิกษุจำพรรษา 25 รูป สามเณร 10 รูป

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล