Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)

 

       

 

 

        วัดถาวรคุณาราม หรือ วัดแสนสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๓/๑ บ้านบางเหนียว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดินทั้งหมด ๖ ไร่ ๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ 

 

ประวัติวัดถาวรคุณาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดถาวรคุณาราม  ตั้งอยู่เลขที่  563/1  บ้านบางเหนียว  หมู่ที่  11  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  6  ไร่  40  ตารางวา  โฉนดเลขที่  16730,16731  อาณาเขต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือยาว  100  เมตร  ติดต่อกับที่ดินของนายติลก  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาว  112 เมตร  ติดต่อกับถนนสาธารณะ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ยาว 88 เมตร  ติดต่อกับที่ดินของนายติลก  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ยาว  106  เมตร  ติดต่อกับถนนสาธารณะ

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ชายทะเลมีตลาดและหมู่บ้าน  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง  12  เมตร  ยาว  15 เมตร  กุฏิสงฆ์จำนวน  8  หลัง  นอกจากนี้มี  หอฉัน  หอระฆัง  และโรงครัว

 

       วัดถาวรคุณาราม  สร้างขึ้นโดยความร่วมใจกันของชาวบ้าน  เดิมที่ตั้งวัดเป็นป่าช้า  ในปี  พ.ศ.  2497  ได้มีหลวงพ่อเคี่ยม  วรคุโณ  พร้อมด้วยพระสหจรได้จาริกมาพำนักอยู่ที่ป่าช้าอันเป็นที่ตั้งวัดนี้  เพื่อแสวงหาความสงบทางใจ  ชาวบ้านเกิดศรัทธาปสาทะในปฏิปทา  จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นโดยมีนายติลก  ถาวรว่องวงศ์  บริจาคที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่  3  ไร่  1  งาน  82  ตารางวา  รวมเข้ากับที่ดินป่าช้าเดิม  และได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างต่อทางราชการ  ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2518  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2519  เกี่ยวกับนามวัดคำว่า  “ถาวร”  มาจากนามสกุลเจ้าของที่ดินคือนายติลก  ถาวรว่องวงศ์  คำว่า  “คุณาราม”  มาจาก  “วรคุโณ”  ฉายาหลวงพ่อเคี่ยมและต่อด้วยคำว่า  “อาราม”  ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “วัดแสนสุข”  เพราะเป็นสถานที่สะดวกสบายมีอากาศบริสุทธิ์  คนที่เข้ามาในวัดนี้แล้วรู้สึกสบายใจจึงเรียกกันจนติดปาก  วัดถาวรคุณารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2523  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร  ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม  เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2513  ขณะที่ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่

       เจ้าอาวาสมี  2  รูป  คือ  รูปที่ 1  หลวงพ่อเคี่ยม  วรคุโณ  พ.ศ.  2497-2512  รูปที่  2  พระครูพิศิษฐ์วินัยการ  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2512  เป็นต้นมา

       วัดถาวรคุณาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  13  รูป  สามเณร  6  รูป  ศิษย์วัด  5  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

*****

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล