Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  ห้องสมุดพระปกเกล้า
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดอนามัยเกษม (วัดบางเทา)

 

        วัดอนามัยเกษม หรือ วัดบางเทา ตั้งอยู่ที่บ้านบางเทา เลขที่ ๘๔ ถนนศรีสุนทร หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่เนื้อที่ดิน ๘ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนศรีสุนทร ทิศใต้จดที่เอกชน ทิศตะวันตกจดที่เอกชน ทิศตะวันออกจดโรงเรียนบ้านบางเทา วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๘ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา

 

ประวัติวัดอนามัยเกษม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดอนามัยเกษม  ตั้งอยู่เลขที่  84  บ้านบางเทา  ถนนศรีสุนทร  หมู่ที่  3  ตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  33  ตารางวา  น.ส. 3  เลขที่  1087  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว 87  เมตร  ติดต่อกับถนนศรีสุนทร  ทิศใต้ยาว  144  เมตร  ติดต่อกับที่ดินของนายเมียน  มณีศรี  และนายแสลบ  สุริยา  ทิศตะวันออกยาว  171 เมตร  ติดต่อกับโรงเรียนบ้านบางเทา  ทิศตะวันตกยาว  169  เมตร   ติดต่อกับที่ดินของนายแฉล้ม  ยกทอง  และนายดวล  เริ่มอรุณ  มีที่ธรณีสงฆ์ 2  แปลง  เนื้อที่  8  ไร่  2  งาน  20  ตารางวา  ส.ค. 1  เลขที่  389

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ลาดเชิงเขา  สภาพแวดล้อมเป็นภูเขามีป่าไม้นานาชนิด  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง  12  เมตร  ยาว  17.50 เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2490  ทรงปั้นหยาก่ออิฐถือปูน  ศาลาการเปรียญกว้าง  13 เมตร  ยาว  26.50  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2525  ทรงไทยยกพื้นเป็นอาคารคอนกรีต  กุฏิสงฆ์  จำนวน  2 หลัง  ทรงปั้นหยาชั้นเดียว  สำหรับปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้อัญเชิญมาจากพม่า  จำนวน 3  องค์  ขนาดพระเพลา  29  นิ้ว  15  นิ้ว  และ  12  นิ้ว  ตามลำดับอายุกว่าร้อยปี

 

       วัดอนามัยเกษม  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2426  โดยมีพระหนู  ได้เดินธุดงค์มาพักอยู่และชาวบ้านได้สร้างวัดถวาย  หลังจากสร้างวัดขึ้นแล้วได้ขนานนามว่า  “วัดบางเทา”  ตามชื่อบ้าน  ต่อมาทางการอนามัยตำบลได้ช่วยอุปถัมภ์และพัฒนาวัดให้เจริญขึ้น  จึงได้เปลี่ยนนามเป็น  “วัดอนามัยเกษม”  มาจนถึงทุกวันนี้  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2456  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  16 เมตร  ยาว 28  เมตร  ในด้านกิจการสาธารณะทางวัดจัดให้มีห้องสมุดประชาชนไว้บริการ  งานกุศลประจำปีทางวัดจัดให้มีขึ้นในเดือนสิบเป็นประจำ

       เจ้าอาวาสมี  4  รูป  คือ  รูปที่ 1  พระอาจารย์หนู  รูปที่  2  พระอาจารย์ชาย  รูปที่  3  พระธรรมธร  ฉุ้ย  ถึง  พ.ศ.  2498  รูปที่  4  พระครูอาทรธรรมสาร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  2499  เป็นต้นมา

       วัดอนามัยเกษม  มีพระภิกษุจำพรรษา  10  รูป  ศิษย์วัด  2  คน

 

***

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

ค้ดลอกจาก

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  คมชัดลึก
  สยามสปอร์ต
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ธ.ก.ส.
  ตรวจสลากออมสิน
  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
  MTHAI - ตรวจหวยย้อนหลัง