Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดท่าเรือ

 

        วัดท่าเรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดิน ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงเรียนบ้านท่าเรือ ทิศใต้จดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนเทพกระษัตรี ทิศตะวันตกจดคลองท่าเรือ วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง รวม ๘ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา

ประวัติวัดท่าเรือ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดท่าเรือ  ตั้งอยู่เลขที่  83  บ้านท่าเรือ  หมู่ที่  3  ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  47  ไร่  2  งาน  4  ตารางวา  โฉนดเลขที่  923  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียนบ้านท่าเรือ  ทิศใต้ติดต่อกับถนนกั้นเขตที่ดินของชาวบ้าน  ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนเทพกษัตรีย์  ทิศตะวันตกติดต่อกับคลอง  มีที่ธรณีสงฆ์  1  แปลง  เนื้อที่  8  ไร่  2  งาน  3  ตารางวา  โฉนดเลขที่  923 

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง  มีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ  การคมนาคมสะดวกเพราะมีถนนเทพกษัตริย์ผ่านทางทิศตะวันออกของวัด  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง 9 เมตร  ยาว  24  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2526  ภายในใช้หินอ่อนทั้งหมด  ประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นภาพพระเวสสันดร  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  19  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2523  ภายในใช้หินอ่อนทั้งหมด  หอสวดมนต์กว้าง  10  เมตร  ยาว  17  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2525  เป็นอาคารคอนกรีต  กุฏิสงฆ์จำนวน  15  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตทั้งหมด  ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง  3  เมตร

 

       วัดท่าเรือ  สร้างขึ้นเมื่อวันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2330  เดิมมีนามว่า  “วัดนอก”  คู่กับ  “วัดใน”  ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  และปัจจุบันได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไปแล้ว  สำหรับวัดนอกก็ได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมาช่วงระยะหนึ่ง  ได้มีการบูรณะพัฒนาให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ที่เจริญขึ้นมาตามลำดับจนตราบเท่าทุกวันนี้  วัดท่าเรือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2524  ในด้านการศึกษา  ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2520  ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ  15  รูป  สามเณร  10  รูป  ธรรมศึกษา  4  คน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดไว้บริการพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

       เจ้าอาวาส  มี  6 รูป  คือ  รูปที่ 1  พระยาน  พ.ศ.  2437-2453  รูปที่  2  พระแป๊ะ  รูปที่  3  พระแดง  รูปที่  4  พระปอด  รูปที่  5  พระครูภูษิตวุฒิคุณ  (หนู)  พ.ศ.  2469-2510  รูปที่  6  พระสมุห์สมร  อคฺคเตโช  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2510  เป็นต้นมา

       วัดท่าเรือ  มีพระภิกษุจำพรรษา  15  รูป  สามเณร  5  รูป  ชี  7  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล