Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดศรีสุนทร (วัดบ้านพอน)

 

        วัดศรีสุนทร หรือ วัดบ้านพอน หรือ วัดบ้านลิพอน ตั้งอยู่ที่บ้านพอน เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันออกจดที่เอกชน ทิศตะวันตกจดที่เอกชน ทิศเหนือจดถนนเทพกระษัตรี ทิศใต้จดที่เอกชน วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

 

ประวัติวัดศรีสุนทร พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดศรีสุนทร  ตั้งอยู่เลขที่  22  บ้านลิพอน  หมู่ที่  5  ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  21  ไร่  25  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับถนนเทพกษัตรีย์  ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินของนายบัณฑิต  คันฉ่อง  ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินของนายเวียน  เพชรวงศ์  ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินของนายเส้ง  มีที่ธรณีสงฆ์  3  แปลง  เนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา  น.ส. 3  เลขที่  168, 169, 407

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง  สภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้มีถนนเทพกษัตรีย์เป็นทางคมนาคมสะดวก  อยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าวัด  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง 6  เมตร  ยาว  12 เมตร  แบบโบราณมีฝาผนังเต็มเพียงด้านหลังด้านเดียว  อีกสามด้านมีเพียงครึ่งเดียว  ศาลาการเปรียญกว้าง  16  เมตร  ยาว  36  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2519  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น  กุฏิสงฆ์  จำนวน  23  หลัง  เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ

 

       วัดศรีสุนทร  สร้างขึ้นเมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2335  เดิมมีนามว่า  “วัดบ้านพอน” ตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2350  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  10  เมตร  ยาว  20  เมตร  ในด้านการศึกษา  ทางวัดจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2469  นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดบริการประชาชน  หน่วยฌาปนกิจสงเคราะห์  และโรงเรียนวัดศรีสุนทร  (มิตรภาพ 15)  อีกด้วย

       เจ้าอาวาส  มี 11  รูป  คือ  รูปที่ 1  พระบัว  รูปที่ 2  พระพริ้ง  รูปที่ 3  พระกลับ  รูปที่ 4  พระพลัด  รูปที่ 5  พระครูสีลวงศ์  รูปที่ 6  พระระนังควินัยมุนุวงศ์  รูปที่ 7  พระปิด  รูปที่ 8  พระอธิการคล้าย  รูปที่  9  พระมหาพยอม  เทวธมฺโม  รูปที่  10  พระสมุห์พุ่ม  เขมกาโม  รูปที่  11  พระครูสุนทรสิริวัฒน์

       วัดศรีสุนทร  มีพระภิกษุจำพรรษา  14  รูป  สามเณร  2  รูป  ชี  2  คน  ศิษย์วัด  3  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล