Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน

 

 

 

        ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน หรือ ศาลเจ้าไหหลำ  ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่  ๒๒ ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นคูหากว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร เป็นศาลเจ้าที่สถิตของเจ้าแม่ทับทิม หรือ มาจอโป๋ หรือ จุ้ยโบ้เต่งเหนียง ที่ชาวเรือชาวเกาะไหลหลำเคารพนับถือมาแต่เดิม เมื่ออพยพมาทำมาหากินอยู่ภูเก็ต จึงได้นำองค์เจ้าแม่มาประดิษฐานด้วย  ข้อสังเกตจะเห็นว่า ลักษณะการแต่งองค์เจ้าแม่ จะเป็นลักษณะการแต่งกาย ของชนพื้นบ้านชาวเกาะไหหลำโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการแต่งองค์รูปทรงเจ้าแม่ทับทิมองค์อื่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ซึ่งรวมไปถึงวันกำหนดการสักการะด้วย

        ศาลเจ้าแม่ทับทิมเดิม ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนสุริเดชหรือวงเวียนน้ำพุใกล้ตลาดสด  กล่าวกันว่าศาลเจ้าได้ก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔  ซึ่งบริเวณแห่งนี้ปัจจุบันมีศาลเจ้าปุดจ้อ หรือ ศาลเจ้าเทียนเต็กต๋องตรงแยกไปถนนบางกอก ซึ่งก็เก่าแก่มาแต่เดิมเช่นเดียวกัน  อาจจะแยกออกมาจากศาลเจ้าแห่งนี้ก็ได้  แล้วย้ายไปอยู่บริเวณถนนถลางและจัดตั้งเป็นชมรมชาวไหหลำ และจัดตั้งเป็นสมาคมชาวไหหลำจังหวัดภูเก็ต 

        ศาลเจ้าไหหลำหากเดินผ่านไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเหมือนศาลเจ้าอื่นๆ เพราะอยู่ในบริเวณร้านค้า  ด้านหน้ามีโต๊ะยาวและเก้าอี้สำหรับสมาชิกชมรมมาเสวนา ส่วนตัวศาลเจ้าอยู่ลึกเข้าไปข้างใน  มีป้ายขนาดใหญ่เขียนว่า ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน มีที่เผากระดาษทอง ด้านหน้ามีโต๊ะสำหรับบูชาทีกง  และโต๊ะบูชาเจ้าแม่  องค์เจ้าแม่ประดิษฐานอยู่ในเก๋งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม น่าสังเกตว่ามีเทพเจ้าคือเจ้าแม่ทับทิมเพียงองค์เดียว  ส่วนด้านซ้ายมือขององค์ประธาน จัดเป็นเก๋งแกะสลักลวดลายเช่นเดียวกัน วางซินจู้หรือป้ายวิญญาณ ๑๐๘ คน จำนวน ๒ ชิ้น ที่แกะสลักลงรักปิดทองอร่ามสวยงามมาก ด้านหน้ามีโต๊ะสำหรับวางของที่บูชาด้วย

        ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของบุตรหลาน ชาวเกาะไหหลำที่มาทำหากินที่ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก  มีคณะกรรมการบริหารจัดการทั้งศาลเจ้า ชมรมชาวไหหลำ และเป็นสมาคมไหหลำจังหวัดภูเก็ตในที่สุด

 

 

 

         :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

 

Title   :   Keng Jew Hui Guan

 

         :   Somboon kantakian     

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล