Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง

 

 

 

 


        ศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง  เป็นศาลเจ้าบูชาบรรพบุรุษตระกูลแซ่อ๋องสายฮกเกี้ยน  จาก ตงอี่จุนอ๋อง   หรือ  จ้ออ๋อง  ผู้เป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่าง พ.ศ.  ๑๑๖๑ – ๑๔๕๐ 

         จากเรื่องประวัติศาลบูชาบรรพบุรุษต้นตระกูลแซ่อ๋อง หรือ ไถ้หงวนต๋อง สรุปได้ว่า  ตงอี่จุนอ๋องเป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยน  มีพี่ชายสองคน  ทุกคนต่างมีความสามารถทั้งทางพลเรือนและทางทหาร  สามารถปราบปรามโจรผู้ร้าย  และพัฒนาเขตฮกเกี้ยนให้เจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถัง  จนได้รับพระราชทานฐานันดรศักดิ์ชั้นสูงสุดที่สามัญชนพึงได้รับจากฮ่องเต้  คือ ชั้น  อ๋อง  เป็น ตงอี่อ๋อง  หรือ จ้ออ๋อง   จ้ออ๋องยังมีความรู้พิเศษอีกประการหนึ่งคือ  ด้านพืชสมุนไพรเป็นอย่างดี

        เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๔๑  ชาวจีนแซ่อ๋องคนหนึ่งที่อพยพมาทำมาหากินที่ภูเก็ต  ได้นำ “ผงธูป”  จากศาลเจ้าจ้ออ๋องที่ประเทศจีนมาด้วย  แล้วตั้งโต๊ะบูชาที่เหมืองดีบุกของนายต่อเต่งหยอง  แถบตำบลบ้านทุ่งทอง อำเภอกะทู้ ชื่อเหมือง ท่อเต่กงเนี้ย

         ข้างนายต่อเต่งหยองมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่ง  พยายามรักษาทั้งหมอจีนหมอไทยมาหลายปีก็ไม่หายหรือทุเลาซึ่งสร้างความรำคาญให้แก่ตนเป็นอย่างมาก  นายต่อเต่งหยองจึงประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้าจ้ออ๋องเข้าประทับทรง  เพื่อขอยาจีนมารับประทาน   ปรากฏว่าตำหรับยาที่พระเข้าทรงที่ตนไปเจียดมาต้มกินนั้น  อาการดีขึ้นมาก  ตนจึงเกิดเลื่อมใสศรัทธาเทพจ้ออ๋อง  จึงคิดที่จะสร้างศาลเจ้าจ้ออ๋องขึ้น  จึงได้ไปปรึกษา  “นายอ๋องเบ่งอี่”  สามีของแม่หลวน ผู้สร้างถนนแม่หลวนนั่นเอง  โดยให้เป็นผู้แทนรับมอบที่ดินหนึ่งแปลงซึ่งติดกับสี่แยกถนนกระบี่กับถนนปฏิพัทธ์  คือสถานที่ตั้งศาลเจ้าจ้ออ๋องในปัจจุบัน

         นายอ๋องเบ่งอี่จึงรับมอบที่ดิน  แล้วดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าจ้ออ๋องขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓  เพื่อให้ชาวตระกูลแซ่อ๋องได้สักการะบรรพบุรุษ  แล้วจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นายอ๋องโฮเส็งเป็นผู้ถือโฉนดที่ดินแทนศาลเจ้า  อาคารศาลเจ้าเป็นเสาไม้มุงหลังคาจากกั้นด้วยตับจาก

           ครั้นถึง พ.ศ.  ๒๔๙๖  คณะกรรมการและชาวตระกูลแซ่อ๋องได้พร้อมใจกันปรับปรุงศาลเจ้า  โดยเปลี่ยนจากหลังคาจากเป็นหลังคาสังกะสี  และถึง พ.ศ.  ๒๕๑๓  จึงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เป็นอาคารตึกสามคูหา ตกแต่งภายในด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม  ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

      ภายในห้องโถงกลางเป็นโต๊ะบูชาทีกง และหน้าแท่นบูชาองค์ประธานศาลเจ้าคือ  จ้ออ๋อง  ส่วนด้านขวามือขององค์ประธานมีชุมนุมเทพเจ้าต่างๆเช่นเดียวกับด้านซ้ายมือ

         งานแซยิดขององค์ตงอี่จุนอ๋อง  คือ วันที่ ๑๒ ค่ำเดือน ๒ และวันที่ ๑๘ ค่ำ เดือน ๘  เป็นวันเซ่นไหว้สักการะประจำปี

 

 

 :  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน      กันยายน  ๒๕๕๐

 

 Title    :  Thye Guan Tong Shrine, Phuket.

 

 

           :  Somboon Kantakian

 

 

 

 

ภาพประกอบ

โดย

ผศ. สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

       

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล