Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

อาคาร ณ ระนอง สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

 

อาคาร ณ ระนอง

พระบริรักษ์โลหะวิไสย (คออยู่จ๋าย ณ ระนอง)

 

 

 

 

ข่าวจากกรมศิลปากร

 

 

 


 

 

 

ข่าวจากสังคมออนไลน์ว่าทางโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต มีมติดำเนินการรื้อถอนตึกบุญพัฒน์ โบราณสถานอายุเกือบร้อยปี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อที่จะสร้างตึกสมัยใหม่แทนที่ นั้น

 

 

 

กรมศิลปากร ขอแจ้งข้อมูล ดังนี้

 

 

 

๑.    ประวัติของตึกบุญพัฒน์และตึกระนอง โรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 


ตึกบุญพัฒน์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ อาคารพักผู้ป่วย บริจาคโดย หลวงบุญพัฒน์พานิช (ลิ่มเซ่งติ้ว บุญห่อ) อาคารชั้นเดียวมีตึก ๓ ห้อง กว้าง ๒๑ ฟุต ยาว ๔๒ ฟุต มีมุขด้านหน้า เครื่องบนใช้ไม้กระยาเลย พื้นปูไม้ตะบูนและหินอ่อน หลังคามุงกระเบื้อง ค่าการก่อสร้าง ๔,๕๐๐ บาท และค่าอุปกรณ์การ แพทย์สำหรับที่พักผู้ป่วย จำนวน ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท