Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความใหม่

 

 

โนราชูวังเวง

 

 

 

*****

ประวัติจังหวัดภูเก็ตสังเขป พ.ศ. ๒๕๕๒ (บทความยังไม่ครบหัวข้อ)

ธรณีสัณฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์
สงครามกับพม่าพ.ศ. ๒๓๒๘ - ๒๓๕๔
ผู้สำเร็จราชการเมืองถลาง
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ (ข้าหลวงใหญ่) หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก - มณฑลภูเก็ต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต
สดุดีวีรชนชาวถลาง พ.ศ. ๒๓๕๒
ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) สาขาภูเก็ต
เมื่อขุนนางจีนรับเสด็จที่ภูเก็ต

ภูเก็ตในอดีต ฉบับพิมพ์โรเนียว พ.ศ. ๒๕๒๐

สมัยกรุงสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
มณฑลภูเก็ต
การพัฒนามณฑลภูเก็ต
ภูเก็ตกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง
การสำรวจท่าเรือเมืองภูเก็ต
การอาชีพ
การสาธารณสุข
การศาล
การศึกษา
บุคคลสำคัญ
วัดที่สำคัญ
ชื่อเมืองถลางและภูเก็ต
เมืองโตยอง
ชาวเล
ฝรั่งในภูเก็ต
แขกและชนมลายูในภูเก็ต
ชาวจีนในภูเก็ต
อั้งยี่ที่ภูเก็ต

ภูมิศาสตร์สังเขปจังหวัดภูเก็ต ( ยังขาดอีกหลายหัวข้อ )

ที่ตั้ง
อาณาเขต
ภูมิอากาศ
พื้นที่
ลักษณะธรณีสัณฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร
กลุ่มเชื้อชาติ ( ยังไม่สมบูรณ์ )
รวมข่าวแผ่นดินไหวที่ภูเก็ต
ภาพข่าวแผ่นดินไหวที่ภูเก็ตและใกล้เคียง

สถาปัตยกรรมภูเก็ต Architecture of Phuket

 ข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐
 ภูเก็ต : การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพัฒนาเมือง
ภูเก็ต : การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพัฒนาเมือง
อิทธิพลสถาปัตยกรรมของชาติยุโรปในอาณานิคม Architecture of European Influence in the Colonies
อิทธิพลสถาปัตยกรรมของชาติยุโรปในอาณานิคม Architecture of European Influence in the Colonies
หง่อก่ากี่ ( 5 kaki )
หง่อก่ากี่ ( 5 kaki )
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในภูเก็ต
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในภูเก็ต
 เรือนใต้ถุนสูง
เรือนใต้ถุนสูง
เรือนกว้าน
เรือนกว้าน
เรือนอั่งหม่อหลาว 红毛楼
เรือนอั่งหม่อหลาว 红毛楼
บ้านห้องแถวชั้นเดียว
บ้านห้องแถวชั้นเดียว
บ้านห้องแถวสองชั้น
บ้านห้องแถวสองชั้น
บ้านพระพิไสยสรรพกิจ (ตันม่าส่าย ตัณฑวณิช)
บ้านพระพิไสยสรรพกิจ (ตันม่าส่าย ตัณฑวณิช)
บ้านพระพิทักษ์ชินประชา (ม้าเสียง ตัณฑวณิช)
บ้านพระพิทักษ์ชินประชา (ม้าเสียง ตัณฑวณิช)
บ้านพระพิทักษ์ชินประชา(ม้าเสียง ตัณฑวณิช) หลังใหม่
บ้านพระพิทักษ์ชินประชา(ม้าเสียง ตัณฑวณิช) หลังใหม่
บ้านพระอร่ามสาครเขตร (ตันเพ็กฮวด ตัณฑัยย์)
บ้านพระอร่ามสาครเขตร (ตันเพ็กฮวด ตัณฑัยย์)
บ้านคุณอยู่เอี่ยว ตัณฑวณิช
บ้านคุณอยู่เอี่ยว ตัณฑวณิช
บ้านคุณบู้สุด โสดาบรรลุ์
บ้านคุณบู้สุด โสดาบรรลุ์
บ้านคุณบุ่นเก้ง ลิมปานนท์
บ้านคุณบุ่นเก้ง ลิมปานนท์
บ้านคุณหลิมซิมจั่น : ซาวด์ แกลเลอรี่ เฮ้าส์ บูทีค โฮเทล SOUND GALLERY HOUSE BOUTIQUE HOTEL
บ้านคุณหลิมซิมจั่น : ซาวด์ แกลเลอรี่ เฮ้าส์ บูทีค โฮเทล SOUND GALLERY HOUSE BOUTIQUE HOTEL
บ้านคุณเตงก๊ก แซ่หงอ
บ้านคุณเตงก๊ก แซ่หงอ
บ้านผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด สาขาภูเก็ต
บ้านผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด สาขาภูเก็ต
อาคารศรีพัชรินทรานุสรณ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
อาคารศรีพัชรินทรานุสรณ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
อาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๔
อาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๔
อาคาร ณ ระนอง สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
อาคาร ณ ระนอง สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ศาลมณฑลเทศาภิบาลภูเก็ต
ศาลมณฑลเทศาภิบาลภูเก็ต
หอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๕๙
หอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๕๙
อาคารโรงเรียนภูเก็ตฮัวบุ๋น
อาคารโรงเรียนภูเก็ตฮัวบุ๋น
จวนข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
จวนข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
จวนข้าหลวงหลังเก่าจังหวัดภูเก็ต
จวนข้าหลวงหลังเก่าจังหวัดภูเก็ต
ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) สาขาภูเก็ต
ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) สาขาภูเก็ต
หอนาฬิกาภูเก็ต Phuket Clock Tower
หอนาฬิกาภูเก็ต Phuket Clock Tower
หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ Surin Circle Clock Tower
หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ Surin Circle Clock Tower
หอนาฬิกาดอกบัวทอง Golden Lotus Clock Tower
หอนาฬิกาดอกบัวทอง Golden Lotus Clock Tower
 บ้านถนนดีบุก Deebook Street
บ้านถนนดีบุก Deebook Street
 บ้านซอยรมณีย์ Rommanee Lane
บ้านซอยรมณีย์ Rommanee Lane
 บ้านถนนถลาง Thalang Street
บ้านถนนถลาง Thalang Street
 บ้านถนนรัษฎา Rasada Street
บ้านถนนรัษฎา Rasada Street
 บ้านถนนกระบี่ Krabi Street
บ้านถนนกระบี่ Krabi Street
 บ้านถนนพังงา Pang-nga Street
บ้านถนนพังงา Pang-nga Street
 บ้านถนนภูเก็ต Phuket Street
บ้านถนนภูเก็ต Phuket Street
 บ้านถนนระนอง Ranong Street
บ้านถนนระนอง Ranong Street
 บ้านถนนเยาวราช  Yaowarat Street
บ้านถนนเยาวราช Yaowarat Street
บ้านตรอกสุ่นอุทิศ Soon U-tit Dead Alley
บ้านตรอกสุ่นอุทิศ Soon U-tit Dead Alley
บ้านถนนปฏิพัทธ์ (Patiphat Street)
บ้านถนนปฏิพัทธ์ (Patiphat Street)
กงส้อของพระพิทักษ์ชินประชา (ม้าเสียง ตัณฑวณิช)
กงส้อของพระพิทักษ์ชินประชา (ม้าเสียง ตัณฑวณิช)
วัดพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต
วัดพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้าจีนในจังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้าจีนในจังหวัดภูเก็ต
มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต
มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต
ลัทธิศาสนาอื่นในจังหวัดภูเก็ต
ลัทธิศาสนาอื่นในจังหวัดภูเก็ต

ภูมินาม

คำว่าถลาง
คำว่าภูเก็ต
ป่าคลอก
บ้านเมืองใหม่
สามกอง
ชิดเฉี่ยวหรือชิดเชี่ยว
ถนนเทพกระษัตรี
ถนนเยาวราช
ถนนศักดิเดชน์
ถนนวิชิตสงคราม
ถนนภูเก็ต
ถนนแม่หลวน

บุคคลสำคัญ Local Dignitaries

เจ้าพระยาอินทรอภัยฯ(พิริยพาหุ?) กำลังหาข้อมูล
เจ้าพระยาสุรินทรราชา ( จันทร์ จันทโรจวงศ์ )
ท้าวเทพกระษัตรี (จัน )
ท้าวศรีสุนทร (มุก)
พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง ( ทองพูน ณ ถลาง )
พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง ( เทียน ประทีป ณ ถลาง )
พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง( บุญคง ณ บางช้าง )
พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม ( เจิม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม ( เริก จันทโรจวงศ์ )
พระยาวิชิตสงคราม ( ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( ลำดวน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
พระยาราชกปิตัน ( Sir Francis Light )
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ( คอซิมบี้ ณ ระนอง )
พระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( แก้ว รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
พระรัตนดิลก ( เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
พระพิไสยสรรพกิจ (ม้าส่าย ตัณฑวณิช)
พระพิทักษ์ชินประชา ( ม้าเสียง ตัณฑวณิช )
พระเวชกิจพิศาล (เจิม ดิลกแพทย์)
พระอร่ามสาครเขตร (ตันเพ็กฮวด ตัณฑัยย์)
หลวงวรเทพภักดี (ญีหลีบ ய்இழ்இப் )
หลวงราชกปิตัน ( หลิมโห้ย )
หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
หลวงบำรุงจีนประเทศ (เหนี่ยวหยี่ ตัณฑวณิช)
หลวงอนุภาษภูเก็ตการ (จินหงวน หงษ์หยก)
หลวงชนาทรนิเทศ (เฉ่งห้อ ทองตัน)
หลวงอำนาจนรารักษ์ (ยกกวด ตัณฑเวส)
ขุนชินสถานพิทักษ์ (อยู่อี่ ตัณฑวณิช)
ขุนชนานิเทศ (เซียวเชอะ ทองตัน)
ขุนเลิศโภคารักษ์ (หลิม ตันบุญ)

พ่อท่านแช่มวัดฉลอง

 นิทานที่ ๒ เรื่องพระครูวัดฉลอง
นิทานที่ ๒ เรื่องพระครูวัดฉลอง
 ประวัติพระครูวิสุทธิวงษาจารย์ฯ (แช่ม)
ประวัติพระครูวิสุทธิวงษาจารย์ฯ (แช่ม)
 ระเบียงภาพพ่อท่านแช่ม
ระเบียงภาพพ่อท่านแช่ม
 ภาพเหรียญพ่อท่านแช่มบางส่วน
ภาพเหรียญพ่อท่านแช่มบางส่วน
 ภาพผ้ายันต์ของพ่อท่านแช่ม
ภาพผ้ายันต์ของพ่อท่านแช่ม
 รูปหล่อบูชา-พระกริ่ง-แหวน
รูปหล่อบูชา-พระกริ่ง-แหวน

อนุสรณ์สถาน Memorial

 ศาลหลักเมืองบ้านเมืองใหม่
ศาลหลักเมืองบ้านเมืองใหม่
 ศาลหลักเมืองบ้านท่าเรือ
ศาลหลักเมืองบ้านท่าเรือ
 พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๕
พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๕
 พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 อนุสรณ์สถาน พลเรือเอก สมเด็จฯกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสรณ์สถาน พลเรือเอก สมเด็จฯกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
 อนุสรณ์สถาน ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
อนุสรณ์สถาน ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
 โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม
โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม
อนุสาวรีย์ พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
อนุสาวรีย์ พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

วัตถุสถานที่สำคัญ

 พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ
 พระพุทธรูปทองคำสมัยสุโขทัย ภูเก็ต
พระพุทธรูปทองคำสมัยสุโขทัย ภูเก็ต
 พระพุทธมณีศรีถลาง
พระพุทธมณีศรีถลาง
พระพุทธบาทจำลอง วัดโฆษิตวิหาร
พระพุทธบาทจำลอง วัดโฆษิตวิหาร
 ปืนใหญ่โบราณในภูเก็ต
ปืนใหญ่โบราณในภูเก็ต

เทพเจ้าประจำท้องถิ่น The Local Gods

 พ่อท่านแช่มวัดฉลอง
พ่อท่านแช่มวัดฉลอง
 พระทอง ( พระผุด )
พระทอง ( พระผุด )
 พ่อท่านนอกวัด
พ่อท่านนอกวัด
 พ่อท่านฝา
พ่อท่านฝา
 หลวงพ่อเกษร
หลวงพ่อเกษร
 ตาโต๊ะแส้
ตาโต๊ะแส้
 มาเก๊าอ่าแปะ
มาเก๊าอ่าแปะ
 พระแทว
พระแทว
 หลำห้ายเหลงอ๋องหรือหนานไห่หลงหวาง 南海龍王
หลำห้ายเหลงอ๋องหรือหนานไห่หลงหวาง 南海龍王

ตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้สืบตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หลวงวรเทพภักดี (ญีหลีบ ய்இழ்இப் )
สายสัมพันธ์ ตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคามสยามบริรักษ์พิทักษ์ภักดี(เจิม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
พระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (แก้ว รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
พระรัตนดิลก (เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

วัดและสำนักสงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต Buddhist Monasteries in Phuket

 วัดกะทู้
วัดกะทู้
 วัดกิตติสังฆาราม (กะตะ)
วัดกิตติสังฆาราม (กะตะ)
 วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ)
วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ)
 วัดแขนน
วัดแขนน
 วัดเขารังสามัคคีธรรม
วัดเขารังสามัคคีธรรม
 วัดโฆษิตวิหาร
วัดโฆษิตวิหาร
 วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)
วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)
 วัดเชิงทะเล
วัดเชิงทะเล
 วัดอนุภาษกฤษฎาราม (เก็ตโห)
วัดอนุภาษกฤษฎาราม (เก็ตโห)
 วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง)
วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง)
 วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)
วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)
 วัดไม้ขาว
วัดไม้ขาว
 วัดสะปำธรรมาราม
วัดสะปำธรรมาราม
 วัดพระทอง
วัดพระทอง
 วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง
 วัดเทพวนาราม (วัดมานิก)
วัดเทพวนาราม (วัดมานิก)
 วัดลัฏฐิวนาราม (วัดโคกโตนด)
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดโคกโตนด)
 วัดท่าฉัตรไชย
วัดท่าฉัตรไชย
 วัดอนามัยเกษม (วัดบางเทา)
วัดอนามัยเกษม (วัดบางเทา)
 วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน)
วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน)
 วัดท่าเรือ
วัดท่าเรือ
 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
 วัดเทพนิมิตร (วัดแหลมชั่น)
วัดเทพนิมิตร (วัดแหลมชั่น)
 วัดนาคาราม
วัดนาคาราม
 วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)
วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)
 วัดรัษฎาราม
วัดรัษฎาราม
 วัดสีลสุภาราม
วัดสีลสุภาราม
 วัดบ้านเกาะสิเหร่
วัดบ้านเกาะสิเหร่
 วัดพิทักษ์สมณกิจ
วัดพิทักษ์สมณกิจ
 วัดอร่ามรัตนาราม
วัดอร่ามรัตนาราม
 วัดเมืองใหม่
วัดเมืองใหม่
 วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
 วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)
วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)
 วัดศรีสุนทร (วัดบ้านพอน)
วัดศรีสุนทร (วัดบ้านพอน)
 วัดสุวรรณคีรีวงก์ (วัดป่าตอง)
วัดสุวรรณคีรีวงก์ (วัดป่าตอง)
 วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)
วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)
 วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์)
วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์)
 วัดท่าศักดิ์
วัดท่าศักดิ์
 สำนักสงฆ์ราชวิสุทธิมุนี (ในหาน)
สำนักสงฆ์ราชวิสุทธิมุนี (ในหาน)
 สำนักสงฆ์สามัคคีธรรมสามกอง
สำนักสงฆ์สามัคคีธรรมสามกอง
 สำนักสงฆ์สมภารงอ
สำนักสงฆ์สมภารงอ
 สำนักสงฆ์วัดพระขาว
สำนักสงฆ์วัดพระขาว
 สำนักสงฆ์เขารังนอก
สำนักสงฆ์เขารังนอก
 สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์
สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์
 สำนักสงฆ์แหลมพรหมเทพ
สำนักสงฆ์แหลมพรหมเทพ
 สำนักสงฆ์ชุมชนกิ่งแก้ว
สำนักสงฆ์ชุมชนกิ่งแก้ว
สำนักสงฆ์แหลมเพชร
สำนักสงฆ์แหลมเพชร
 สำนักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาขามคุณาราม
สำนักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาขามคุณาราม
 สำนักสงฆ์กู้กู
สำนักสงฆ์กู้กู
 สำนักสงฆ์เจริญธรรมกมลา
สำนักสงฆ์เจริญธรรมกมลา
 สำนักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ
สำนักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ
 สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร
สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร
 สำนักชีเขารัง (วัดคุณชี)
สำนักชีเขารัง (วัดคุณชี)
 สถานปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
สถานปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย

มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต Masjids in Phuket

 มัสยิดอิซซ่าตุ้ลอิสลาม บ้านอ่าวมะขาม
มัสยิดอิซซ่าตุ้ลอิสลาม บ้านอ่าวมะขาม
มัสยิดกียามุตดีน บ้านบ่อแร่
มัสยิดกียามุตดีน บ้านบ่อแร่
 มัสยิดมูกัรร่ม บ้านบางเทา
มัสยิดมูกัรร่ม บ้านบางเทา
 มัสยิดนูรุ้ลอามัล บ้านหยิด ไม้ขาว
มัสยิดนูรุ้ลอามัล บ้านหยิด ไม้ขาว
มัสยิดดารุ้ลอามาน บ้านนาใน
มัสยิดดารุ้ลอามาน บ้านนาใน
 มัสยิดยาบรรณนูดร์ บ้านหัวควน เกาะแก้ว
มัสยิดยาบรรณนูดร์ บ้านหัวควน เกาะแก้ว
 มัสยิดเกาะมะพร้าว
มัสยิดเกาะมะพร้าว
 มัสยิดดารุ้บอิสลาม เกาะโหลน
มัสยิดดารุ้บอิสลาม เกาะโหลน
 มัสยิดกามาลีมะห์ บ้านแหลมหิน
มัสยิดกามาลีมะห์ บ้านแหลมหิน
 มัสยิดนูรุ้ลอีบาดะห์ บ้านใสยวน
มัสยิดนูรุ้ลอีบาดะห์ บ้านใสยวน
 มัสยิดนู่รนอิสลามิยะฮ์ บ้านแหลมพันวา
มัสยิดนู่รนอิสลามิยะฮ์ บ้านแหลมพันวา
มัสยิดอิสลาฮุดดิน บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก
มัสยิดอิสลาฮุดดิน บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก
 มัสยิดอัลมาดีนะห์ บ้านสะพานร่วม
มัสยิดอัลมาดีนะห์ บ้านสะพานร่วม
 มัสยิดกำมะรา บ้านกมลา
มัสยิดกำมะรา บ้านกมลา
 มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา
มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา
 มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน บ้านนาคา กมลา
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน บ้านนาคา กมลา
 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่าตอง
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่าตอง
 มัสยิดหวะด้านิย้าตุ้ลอิสลามิยะห์ บ้านกะหลิม ป่าตอง
มัสยิดหวะด้านิย้าตุ้ลอิสลามิยะห์ บ้านกะหลิม ป่าตอง
 มัสยิดนูรุลฮูดา บ้านป่าตอง
มัสยิดนูรุลฮูดา บ้านป่าตอง
มัสยิดอัลบุชรอ บ้านนานอก กมลา
มัสยิดอัลบุชรอ บ้านนานอก กมลา
 มัสยิดนูรุลอีบาดียะฮ์ บ้านหมากปรก ไม้ขาว
มัสยิดนูรุลอีบาดียะฮ์ บ้านหมากปรก ไม้ขาว
 มัสยิดอัล-อิศละฮ์ บ้านคอเอน ไม้ขาว
มัสยิดอัล-อิศละฮ์ บ้านคอเอน ไม้ขาว
 มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์  บ้านป่าคลอก
มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ บ้านป่าคลอก
 มัสยิดนูรูลญันนะห์ บ้านบางโรง
มัสยิดนูรูลญันนะห์ บ้านบางโรง
 มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน บ้านป่าคลอก
มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน บ้านป่าคลอก
 มัสยิดดะวาตุลอิสลามียะ บ้านพรุสมภาร
มัสยิดดะวาตุลอิสลามียะ บ้านพรุสมภาร
 มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บ้านบางชีเหล้า
มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บ้านบางชีเหล้า
 มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บ้านบางคณฑีบน
มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บ้านบางคณฑีบน
 มัสยิดยาเมียะ ซอยตลิ่งชัน เทศบาลนครภูเก็ต
มัสยิดยาเมียะ ซอยตลิ่งชัน เทศบาลนครภูเก็ต
 มัสยิดเราว์ฏอตุสซอลีฮีน บ้านบางลา ป่าคลอก
มัสยิดเราว์ฏอตุสซอลีฮีน บ้านบางลา ป่าคลอก
 มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บ้านบางโจ
มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บ้านบางโจ
 มัสยิดดารุตตักวา เกาะนาคาใหญ่
มัสยิดดารุตตักวา เกาะนาคาใหญ่
 มัสยิดเราว์ฏอมุตตากีน บ้านอ่าวปอ
มัสยิดเราว์ฏอมุตตากีน บ้านอ่าวปอ
 มัสยิดฮีดายาตุ้ลยั้นนะฮ์ บ้านแหลมทราย
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยั้นนะฮ์ บ้านแหลมทราย
 มัสยิดยามีอุ้ลอีบาดะห์ บ้านอ่าวกุ้ง
มัสยิดยามีอุ้ลอีบาดะห์ บ้านอ่าวกุ้ง
 มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน บ้านยามู
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน บ้านยามู
 มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ บ้านพารา
มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ บ้านพารา
 มัสยิดดารุลอามีน บ้านบ่อกรวด
มัสยิดดารุลอามีน บ้านบ่อกรวด
 มัสยิดเราว์ฏอตุ้ลญันนะฮ์  บ้านนาส้มป่อย
มัสยิดเราว์ฏอตุ้ลญันนะฮ์ บ้านนาส้มป่อย
 มัสยิดดารุสลาม บ้านบางดุก
มัสยิดดารุสลาม บ้านบางดุก
 มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บ้านบางเทา
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บ้านบางเทา
 มัสยิดอันซอริสซุนนะฮ์ บ้านบางเทา
มัสยิดอันซอริสซุนนะฮ์ บ้านบางเทา
 มัสยิดดาริสลาม บ้านบางแป
มัสยิดดาริสลาม บ้านบางแป
 มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต บ้านในคลำ
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต บ้านในคลำ
 มัสยิดดารุซชุนนะฮ์ บ้านบางโจ
มัสยิดดารุซชุนนะฮ์ บ้านบางโจ
 มัสยิดมิฟาฮุนญันนะห์ บ้านยามู
มัสยิดมิฟาฮุนญันนะห์ บ้านยามู
 มัสยิดญันนะตุ้ลนาอีม บ้านไม้ขาว
มัสยิดญันนะตุ้ลนาอีม บ้านไม้ขาว
 มัสยิดนูรุนอิสลาม บ้านบ่อสอม
มัสยิดนูรุนอิสลาม บ้านบ่อสอม
มัสยิดอัลอักซอร์ บ้านเกาะแก้ว
มัสยิดอัลอักซอร์ บ้านเกาะแก้ว
มัสยิดบ้านเกาะแก้ว
มัสยิดบ้านเกาะแก้ว
 มัสยิดนูรุดตักวา บ้านชุมเพราะ
มัสยิดนูรุดตักวา บ้านชุมเพราะ
 มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บ้านบางหม่าเหลา สาคู
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บ้านบางหม่าเหลา สาคู

ศาลเจ้าจีนในจังหวัดภูเก็ต Chinese Shrines in Phuket

 ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว
ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว
 ศาลเจ้าเทียนเต็กต๋อง
ศาลเจ้าเทียนเต็กต๋อง
 ศาลเจ้าซำเซ้จูฮูด
ศาลเจ้าซำเซ้จูฮูด
 ศาลเจ้าปุดจ้อ
ศาลเจ้าปุดจ้อ
 ศาลเจ้าเจ่งภอถัง
ศาลเจ้าเจ่งภอถัง
 ศาลเจ้ายกเค่เก้ง
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง
 ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง
ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง
ศาลเจ้าฮุนจ่องอาม
ศาลเจ้าฮุนจ่องอาม
 ศาลเจ้าส่ามก้องฮุนส่านเก้ง
ศาลเจ้าส่ามก้องฮุนส่านเก้ง
 ศาลเจ้าทงฮุนเก้ง
ศาลเจ้าทงฮุนเก้ง
 ศาลเจ้าตีนเลฮุนส่านเก้ง
ศาลเจ้าตีนเลฮุนส่านเก้ง
 ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง
ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง
 ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน
ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน
 ศาลเจ้ากิ่วเหล่งต๋อง
ศาลเจ้ากิ่วเหล่งต๋อง
 ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง
ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง
 ศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง
ศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง
 ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ
 ศาลเจ้าฮกเต็กสือ
ศาลเจ้าฮกเต็กสือ
 ศาลเจ้าฮกเซี้ยงเก้ง
ศาลเจ้าฮกเซี้ยงเก้ง
 ศาลเจ้าฮกซานเก้ง
ศาลเจ้าฮกซานเก้ง
 ศาลเจ้าฮกแซเก้ง
ศาลเจ้าฮกแซเก้ง
 ศาลเจ้าหงวนฮกเก้ง
ศาลเจ้าหงวนฮกเก้ง
 ศาลเจ้าเฉ่งพ้อต่อง
ศาลเจ้าเฉ่งพ้อต่อง
 ศาลเจ้าต่องย่องสู
ศาลเจ้าต่องย่องสู
 ศาลเจ้ากวนเต้กุน
ศาลเจ้ากวนเต้กุน
 ศาลเจ้ากวนอูนาบอน
ศาลเจ้ากวนอูนาบอน
 ศาลเจ้าหงอจิ้นหยิน
ศาลเจ้าหงอจิ้นหยิน
 ศาลเจ้าในทูเต้าบู้เก้ง
ศาลเจ้าในทูเต้าบู้เก้ง
 ศาลเจ้าหงอเฮียนไต่เต่
ศาลเจ้าหงอเฮียนไต่เต่
 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
 ศาลเจ้าเอียบเทียนไต่เต่
ศาลเจ้าเอียบเทียนไต่เต่
 ศาลเจ้ากิมซื่ออ๋องโก้วเต้าโบ้เก้ง
ศาลเจ้ากิมซื่ออ๋องโก้วเต้าโบ้เก้ง
 ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวบู้เก้ง
ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวบู้เก้ง
 ศาลเจ้าบู้ต๋องซานเก้ง
ศาลเจ้าบู้ต๋องซานเก้ง
 ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
 ศาลเจ้าเต่งกองต๋อง
ศาลเจ้าเต่งกองต๋อง
 ศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ 三官大帝
ศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ 三官大帝
ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง
ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง
 ศาลเจ้ากิมหุ้ยเตี่ยน
ศาลเจ้ากิมหุ้ยเตี่ยน
 ศาลเจ้าขิดเชี่ยวเนียวม่า
ศาลเจ้าขิดเชี่ยวเนียวม่า
 ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขาโต๊ะแซะ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขาโต๊ะแซะ
 ศาลเจ้าทุ่งทองเฮียนเทียนส่องเต่
ศาลเจ้าทุ่งทองเฮียนเทียนส่องเต่
 ศาลเจ้าอี้หยุ่งฝอกง
ศาลเจ้าอี้หยุ่งฝอกง
 ศาลเจ้าไห่เหยียนเก้ง 海晏宫
ศาลเจ้าไห่เหยียนเก้ง 海晏宫
 ศาลเจ้าเล่งฮ้อเบ่ว 廟虎龍
ศาลเจ้าเล่งฮ้อเบ่ว 廟虎龍
 ศาลเจ้าไต่เส่งปุดจ้อ 大聖佛祖宫
ศาลเจ้าไต่เส่งปุดจ้อ 大聖佛祖宫

ศาสนสถานศาสนาอื่น Places of Worship of Other Religions

 ศาสนสถานซิกข์
ศาสนสถานซิกข์
 ศาสนสถานฮินดู
ศาสนสถานฮินดู
 โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 คริสตจักรท่าแครง
คริสตจักรท่าแครง
 คริสเตียนสถานป่าคลอก
คริสเตียนสถานป่าคลอก
 เทวาลัยโอมภควัตสันตานมันตี
เทวาลัยโอมภควัตสันตานมันตี
 สถานปฏิบัติธรรมราธาสวามีบียาสไทย
สถานปฏิบัติธรรมราธาสวามีบียาสไทย

เทศกาลและประเพณีของชาวภูเก็ต Festivals in Phuket

 เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีน
 เทศกาลเช็งเหม็ง
เทศกาลเช็งเหม็ง
 เทศกาลวันสารทขนมจ่าง
เทศกาลวันสารทขนมจ่าง
 เทศกาลวันสารทจีน
เทศกาลวันสารทจีน
 เทศกาลไหว้พระจันทร์
เทศกาลไหว้พระจันทร์
 ประเพณีการกินผักภูเก็ต PHUKET VEGETARIAN TRADITION
ประเพณีการกินผักภูเก็ต PHUKET VEGETARIAN TRADITION
 เทศกาลขนมอี๋
เทศกาลขนมอี๋
 เทศกาลบุญเดือนสิบ
เทศกาลบุญเดือนสิบ
 เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์
 ประเพณีงานศพ
ประเพณีงานศพ
 ประเพณีของชาวไทยมุสลิม
ประเพณีของชาวไทยมุสลิม
 ประเพณีของชาวคริสต์
ประเพณีของชาวคริสต์
 วันสำคัญของชาวพุทธ
วันสำคัญของชาวพุทธ

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต Phuket Local Food

อาหารคาวหวานภูเก็ต
อาหารคาวหวานภูเก็ต
หมี่ไทยภูเก็ต
หมี่ไทยภูเก็ต
ป่าวหล้าง
ป่าวหล้าง
ขนมท่อนไต้
ขนมท่อนไต้

บทความที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต Related Articles on Phuket

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นโบราณสถาน
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นโบราณสถาน
สุสานจีนในเมือง ปีนัง และ ตระกูล ณ ระนอง
สุสานจีนในเมือง ปีนัง และ ตระกูล ณ ระนอง
 หมื่นศรีภักดี (หม่อมศรีภักดี)
หมื่นศรีภักดี (หม่อมศรีภักดี)
ความบางตอนในนิราศถลาง
ความบางตอนในนิราศถลาง
 ป่าคลอก
ป่าคลอก
ข่าว หาดเลพัง - หาดลายัน
ข่าว หาดเลพัง - หาดลายัน
 ช้างป่าในเกาะภูเก็ต
ช้างป่าในเกาะภูเก็ต
 ปูนับหมื่นโผล่กลางใจเมืองภูเก็ต
ปูนับหมื่นโผล่กลางใจเมืองภูเก็ต
รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต
รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต
 ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
 ซินจู้ : ป้ายวิญญาณ
ซินจู้ : ป้ายวิญญาณ
 โป้ย : การเสี่ยงทายด้วยไม้คู่ประกบ
โป้ย : การเสี่ยงทายด้วยไม้คู่ประกบ
ฮวดโสะ 法索
ฮวดโสะ 法索
การทำนายด้วยเซียมซี
การทำนายด้วยเซียมซี
การเลือกผลไม้ไหว้เจ้า
การเลือกผลไม้ไหว้เจ้า
 Phuket, Thailand Gets More Appealing for Retirees
Phuket, Thailand Gets More Appealing for Retirees
 การเดินเต่า
การเดินเต่า
เรื่องของพระอินทร์
เรื่องของพระอินทร์

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต Theses and Researches on Phuket Province

แนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการท่องเที่ยว City of Tourism Innovation Development Path of Phuket
แนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการท่องเที่ยว City of Tourism Innovation Development Path of Phuket
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต Factors influencing on Tourist’s Ecotourism Behavior in Phuket Province
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต Factors influencing on Tourist’s Ecotourism Behavior in Phuket Province
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต Renovation and Conservation of Bangneaw Community, Phuket
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต Renovation and Conservation of Bangneaw Community, Phuket

ภาพเก่าเล่าเรื่อง Old Photos Told Stories

อนุสรณ์เรือขุดแร่ลำแรก
อนุสรณ์เรือขุดแร่ลำแรก
 เหมืองสูบ
เหมืองสูบ
 เรือขุดแร่
เรือขุดแร่
 พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล)
พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล)
วงเวียนสุริยเดช
วงเวียนสุริยเดช
ถนนพังงา ปี ๒๔๙๕
ถนนพังงา ปี ๒๔๙๕
ถนนเยาวราชสี่แยกตลาดใหญ่
ถนนเยาวราชสี่แยกตลาดใหญ่
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ถนนดีบุก
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ถนนดีบุก

ตำนาน นิทาน เรื่องเล่า เบ็ดเตล็ด

 ตายมดึงลากหอก
ตายมดึงลากหอก
 ปริศนาของวัดพระทอง
ปริศนาของวัดพระทอง
โนราชูวังเวง
โนราชูวังเวง

บทความทั่วไปไม่เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต>>>>>

ญาณสติ #๑ บุญบั้งไฟ
ญาณสติ #๑ บุญบั้งไฟ
ญาณสติ #๒ ชาตินี้เองฟันข้า
ญาณสติ #๒ ชาตินี้เองฟันข้า
ญาณสติ #๓ ข้าทำอะไรเอง
ญาณสติ #๓ ข้าทำอะไรเอง
ญาณสติ #๔ ชดใช้ด้วยชีวิต
ญาณสติ #๔ ชดใช้ด้วยชีวิต
ญาณสติ #๕ เสื้อมองตากูต์*…
ญาณสติ #๕ เสื้อมองตากูต์*…
ญาณสติ #๖ เปรตขอส่วนบุญ
ญาณสติ #๖ เปรตขอส่วนบุญ
ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ
ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ
ญาณสติ # ๘ สะล้อซอซึง
ญาณสติ # ๘ สะล้อซอซึง
ญาณสติ # ๙ ผมไปแล้วนะพี่
ญาณสติ # ๙ ผมไปแล้วนะพี่
ญาณสติ # ๑๐ อย่าเอนเข้ามา
ญาณสติ # ๑๐ อย่าเอนเข้ามา
ญาณสติ # ๑๑ ต้นไม้สื่อสารกันได้
ญาณสติ # ๑๑ ต้นไม้สื่อสารกันได้
ญาณสติ # ๑๒ ถ้าเราติดค้างเธอ จงเอาไปเถิด
ญาณสติ # ๑๒ ถ้าเราติดค้างเธอ จงเอาไปเถิด
ญาณสติ # ๑๓ กัปตันนักบินอายุน้อยที่สุดในโลก
ญาณสติ # ๑๓ กัปตันนักบินอายุน้อยที่สุดในโลก
ไดโนเสาร์
ไดโนเสาร์

เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี PHETCHABURI PROVINCE

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ
ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ
พระปรางค์วัดกำแพงแลง
พระปรางค์วัดกำแพงแลง
หอศาสตราคมบนพระนครคีรี
หอศาสตราคมบนพระนครคีรี
โบราณสถานทุ่งเศรษฐี
โบราณสถานทุ่งเศรษฐี
พระปรางค์แดงบนพระนครคีรี
พระปรางค์แดงบนพระนครคีรี
พระพุทธเสลเจดีย์
พระพุทธเสลเจดีย์
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง