Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ชื่อเมืองถลางและภูเก็ต


เมืองถลางและเมืองภูเก็ต นับได้ว่าเป็นเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะถลาง เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักเดินเรือชาวยุโรปในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ได้เรียกว่า Junkceylon ซึ่งปรากฎตามแผนที่การขยายอิทธิพลทางทะเลของพวกโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส รวมทั้งอังกฤษด้วยเมืองถลางเป็นเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ชาติเหล่านั้นต้องการจึงเป็นเมืองที่หลายชาติหมายจะได้ นอกจากเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังสามารถติดต่อกับหัวเมืองทางแหลมมลายูได้สะดวกและติดต่อกับเมืองชายฝั่งของพม่าตลอดจนอินเดีย เมืองถลางในสมัยกรงศรีอยุธยามักเรียกเมืองบางคลีซึ่งเป็นตำบลบางคลีขึ้นกับอำเภอตะกั่วทุ่ง พังงาในปัจจุบันรวมเรียกว่า “เมืองถลางบางคลี” เข้าด้วยกันอันมีเมืองถลาง ตะกั่วทุ่ง คุรา คุรอด บางคลี ภูเก็ต  ซึ่งอาจหมายถึงการรวมหัวเมืองเมืองต่าง ๆ

จากคำให้การชาวกรุงเก่า กล่าวถึงหัวเมืองปักษ์ใต้ มีชื่อเมืองชะลิน เมืองอังคลี ซึ่งได้แก่ดมืองฉลาง-ถลางกับเมืองบางคลีนั่นเอง จากเรื่อง “สยาม” ของโรนัลด์ บิช็อบ สมิธ เขียนว่า Thalang,Chalang และ Junk Celon กับคำภูเก็ตว่า Bhuket ส่วนของนายเฟร็ค แม็คแนร์ เขียนไว้ใน หนังสือชื่อเผรัคกับชาวเลย์ว่า Halanta Island แทนที่จะใช้คำว่า Pulo ปุเลาคือเมืองในภาษามลายู ซึ่งเขาได้เรียกเกาะอื่น ๆ ว่า Pulo ทั้งนั้นเช่น Pulo Penang, Pulo Lantao เป็นต้น และตามหนังสือสัญญาการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2231 มีระบุแต่ชื่อ “เมืองถลางบางคลี” ไม่ได้เอยถึงเมืองภูเก็ตเลย แต่หนังสือประชุมพงศวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติ ใช้เกาะภูเก็ตหรือเมืองภูเก็ตแทนคำว่าถลางเพื่อสะดวกต่อการใช้

จากจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงกล่าวไว้ว่า มณฑลภูเก็ตควรใช้คำว่ามณฑลถลาง ทำให้รู้สึกเป็นของเก่า เพราะเมืองถลางมีชื่ออยู่ในพงศาวดาร ส่วนภูเก็ตชื่อยังใหม่ ต่อมาคุณหลวงอภิบาล ได้ความรู้มาจากฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาเดาเอาไว้ พวกโปรตุเกสเดินเรือมาถึงเกาะนี้ก่อนฝรั่งเศสชาติอื่น คงตามชาวมลายูว่าชื่ออะไร แขกคงเขาใจว่าตามแหลมที่เรือจอดอยู่จึงตอบไปว่า “อุยงสะลัง” คือแหลมถลาง อุยงแปลว่าแหลม ฝรั่งคงเข้าใจว่าเกาะนี้ชื่ออุยงสะลัง อังกฤษได้คำสะลังเป็นเซลอน เกาะถลางจึงกลายเป็น “ยังก์ ซึ่งแปลว่า “ตะเภา” ส่วนสะลังนั้น อังกฤษคงฟังคล้ายเกาะลังกาซึ่งฝรั่งเรียกว่า “เล้ง” หรือ      เซลอน” ในภาษาอังกฤษ เลยเอาคำสะลังเป็นเซลอน เกาะถลางจึงกลายเป็น “ยังก์เซลอน” และทรงกล่าวว่าเกาะภูเก็ตนั้นแต่เดิมมาเรียกเกาะถลางและควรจะเรียกเช่นนั้นเพราะชื่อเก่ากว่าภูเก็ตมาก คุณหลวงอภิบาลว่าเมืองถลางแปลว่า เมืองกาง คือกางตั้งขึ้นกลางป่า แต่ไม่ทรงเห็นด้วย ทรงเห็นว่า อังกฤษเรียกเกาะนี้ว่า ยังก์เซลอน คำว่า ยังก์ ไม่ทราบว่ามาอย่างไร แซ่เซลอนมาจากถลาง คนไทย ชอบเอา “” หรือ “”  เป็น “” เช่นถนนเป็นสนน ตะพานเป็นสะพาน คำถลางเรียกเป็นสลางฝรั่งฟังไม่ถนัดเรียกเป็นเซลอน นอกจากนี้ยังมีบุคคลสันนิษฐานไปต่าง ๆ นานา บ้างว่ามาจากคำอ่าวฉลอง เกาะฉลามบ้างทองหลางบ้าง เป็นต้น

ผู้เขียนเข้าใจว่า คำว่า มาจากคำว่า “เซลัง” คือแต่เดิมชาวน้ำหรือชาวเลอันเป็นเผ่าพันธุ์ดั่งเดิมที่อาศัยอยู่ตลอดชายฝั่งทะเลตะวันตก ชนพวก Semang เซมัง คงอาศัยอยู่บนภูเก็ตด้วย  พม่าเรียกพวกนี้ว่า เซลัง ชนพวกนี้ชอบอยู่ใกล้น้ำและจับสัตว์น้ำเป็นอาหาร เดิมพวกน้ำนี้อาจอยู่แถวอ่าวทงเทาตอนเหนือคือแถวทะเลพัง ปากแม่น้ำบางใหญ่ใกล้บ้านดอน เมื่อฝรั่งเข้ามาค้าขายในสมัยแรก ๆ คงถามถึงเกาะว่าชื่ออะไร ชาวบ้านจึงบอกว่า หมู่บ้านชาวเซลัง คำว่า “ชาวเซลัง” (ชาวเล)ฝรั่งพวดโปรตุเกสเมื่อได้ฟังมาจึงเขียนเป็นจ้งเซลัง ตามภาษานั้นต่อมาจึงกลายเป็น Junkseylon หรือ Junk Celon และในภาษาอังกฤษคำเดียวกันนี้ (เซลัง) คำภาษาไทยยืดออกเป็น เซลางซลาง ฉลาง และเป็นถลางในที่สุด

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง