Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

สดุดีวีรชนชาวถลาง พ.ศ. ๒๓๕๒

 


ฉบัง ๑๖

 

 

            กล่าวการม่านมาราวี                                    บกน้ำย่ำยี

 

 

         ณ ที่ทักษิณถิ่นไทย                                        

 

 

            อะเติงวุนแม่ทัพใหญ่                                   ให้งะซานชาญชัย

 

 

         ถือไพร่หนึ่งพันจรัลคลา

 

 

            เจยะตุเรียงจอใจกล้า                                    ปลัดทัพฝ่ายขวา

 

 

         นำพลสามพันคั่นเคียง                                   

 

 

            แล้วให้สิงขะตุเรียง                                      นำไพร่พร้อมเพรียง

 

 

         สี่พันปลัดซ้ายหมายรอน

 

 

            เป็นทัพเรือล้อมรอบขอบนคร                      ถลางย่าน “บ้านดอน”

 

 

         ทุกด้านราญรุกบุกบัน

 

 

            พลไพร่ในถลางปางนั้น                               ประมาณสองพัน

 

 

         ป้องกันรักษาปราการ

 

 

            ไม่ท้อต่อกรรอนราญ                                   พระยาถลางใจหาญ

 

 

         นามขนานคุ้นคุ้นบุญคง

 

 

            สั่งยิงปืนใหญ่ใจจง                                      ผลาญม่านลาญลง

 

 

         ยืนยงอยู่ยี่สิบวัน

 

 

            พม่าแม้พลแปดพัน                                      ร่วมแรงแข็งขัน

 

 

         มุ่งมั่นตึไทยได้ครอง

 

 

            ก็ไม่ได้สมอารมณ์ปอง                                 ไทยกลับรับรอง

 

 

         ปกป้องถลางอย่างดี

 

 

 

 

 

 วสันตดิลกฉันท์  ๑๔

 

 

            กล่าวฝ่ายตุเรียงสะละกะยอ                          บมิย่อถล่มตี

 

 

         ชุมพรก็พ่ายพยุหะหนี                                     อริลี้มิมีขวัญ

 

 

            ทัพนี้มิช้าก็จรเสริม                                      พลเพิ่มจรัลผัน

 

 

         รุมรบถลางนคระพลัน                                    พหุพวกผนวกมา

 

 

            ทัพมวลประมาณนหุตะมัต                          ติสหัสสแสนยา

 

 

         ทุ่งถมระดมพหุนรา                                        จะถล่มถลางลาญ

 

 

            เจ็ดวันสนั่นพระธรณี                                   ริปุตีสะท้านขาน

 

 

         ทัพไทยไฉนจะปะทะทาน                              เพราะน้ำน้อยก็แพ้ไฟ

 

 

            บ้านดอนนครระยะสิโล่ง                            ถละโปร่งตลอดไป

 

 

         ม่านรุมถล่ม ฤ มิประลัย                                  ผิจะลี้ก็เหลือเข็ญ

 

 

 

 

 

วิชชุมมาลาฉันท์ 

 

 

            จึงในครานั้น                                                สองพันผองไทย

 

 

         ต้านทานม่านได้                                             เลือดไหลซ่านเซ็น

 

 

         ยี่สิบเจ็ดวัน                                                     เช้ายันจดเย็น

 

 

         ต้านต่อบ่เว้น                                                   พึงเห็นใจหาญ

 

 

            ชีพยับดับขันธ์                                             ราวพันคนเศษ

 

 

         สุดแสนสมเพช                                               ด้วยเหตุม่านผลาญ

 

 

         สามร้อยเขาจับ                                                อายอับดวงมาน

 

 

         กวาดต้อนจรม่าน                                           สงสารสุดทน

 

 

            เมืองแตกครั้งนั้น                                         สองพันสามร้อย

 

 

         ห้าสิบสามเป็นสร้อย                                       ในแผ่นดินต้น

 

 

         วันเสาร์ที่สิบสาม                                            ปีตามสากล

 

 

         ตามที่สืบค้น                                                   เดือนมกราคม

 

 

      เก้าค่ำเดือนยี่                                                นับปีโดยปอง

 

 

         “สองสามห้าสอง”                                          พ.ศ. เมืองล่ม

 

 

         นับปีแบบเก่า                                                  ไทยเศร้าโศกตรม

 

 

         ไม่ชื่นขื่นขม                                                   ไทยแพ้แน่นอน

 

 

            ถึงเจ้าเมืองเล่า                                              เขาเอาตัวไป

 

 

      ข้อมูลข้างไทย                                                ว่าไว้ตายก่อน

 

 

         ม่านเข้าเผายับ                                                 ขนทรัพย์สินจร

 

 

         จับราษฎร์กวาดต้อน                                       บ่ห่อนปรานี

 

 

            ม่านล้อมร่วมเดือน                                       เมืองเพื่อนแถบใต้

 

 

         ไม่มีเมืองใด                                                     ไปช่วยราวี

 

 

         ทัพกรุงก็หาย                                                  ห่วงฝ่ายกรุงศรี

 

 

         ห่อนยกโยธี                                                     สมทบรบรา

 

 

   “บ้านดอน” เดียวดาย                                   สู้ตายต่อต้าน

 

 

ควรแก่คำขาน                                                ทวยหาญผู้กล้า

 

 

ตาย, เจ็บ, ถูกจับ                                             เมืองยับอัปรา

 

 

         คงชื่อลือชา                                                     ว่ารักษ์แดนดิน

 

 

            สองพันเป็นพื้น                                            สู้หมื่นสามพัน

 

 

         เขาทุ่มทัพขันธ์                                               ล้อมกรอบรอบถิ่น

 

 

         สู้ได้ร่วมเดือน                                                 ไร้เพื่อนยลยิน

 

 

         ท้ายสุดจุดสิ้น                                                 สูญเมืองเรืองนาม

 

 

 

 

 

สัททูลวิกิฬิตฉันท์  ๑๙

 

 

            น้อมดวงแดสดุดีวจีลิขิตะตาม                   

 

 

         เมืองภินท์อรินทร์ขาม                                     ขยาด

 

 

            โอ้น้ำน้อย ฤ ไฉนจะชัยชนะอำนาจ

 

 

         เพลิงมากก็สามารถ                                        สยบ

 

 

            แม้นม่านชำนะถลางจะอ้างชยะประสบ

 

 

         พลเพียบจะเทียบทบ                                       ไฉน

 

 

            มาตรเมืองมิตรผิมาพม่าก็จะประลัย

 

 

         หากทุ่มและรุมไทย                                         ฤ ทาน

 

 

            เทิดท่านเถิดมนะเลิศประเสริฐพละสมาน

 

 

         เกียรตินามถลางนาน                                      นิรันดร์

 

 

            ฝีมือไทยและน้ำใจไฉนริปุจะทัน

 

 

         ศึกแม้นเสมอกัน                                             มิมา

 

 

           เทิดวิญญาณนระไทยและชัยชนะพม่า

 

 

      เชิดชูและบูชา                                                 ชโย

 

 

 

 

 

                                 ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรศิริ แท่นมณี           ประพันธ์

 

                                  ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๒

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง