Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

        เกาะภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี ชายหาดที่สีขาวสะอาดตายาวเหยียด น้ำทะเลที่ใสสะอาด อากาศที่เหมาะสมกับการพักผ่อน ทรัพยากรใต้พื้นดินที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุ ที่ชาวโลกต้องการ สัตว์บกสัตว์น้ำ ทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงทรัพยากรพวกแร่ธาตุต่างๆ คือ

 

๑)  แร่ดีบุก  เป็นแร่เศรษฐกิจที่ทำการขุดร่อนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามหลักฐานที่ปรากฏ แร่ดีบุก เป็นแร่ประเภท แคสซีเทอไรต์  Cassiterite – SuO2   เป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ แร่ดีบุกพบมากในลานแร่ ตัวเมืองภูเก็ต ขยายไปทางทิศใต้บ้านท่าแครง บ้านป่าหล่าย สุดสิ้นที่ตำบลฉลองเป็นลานแร่ตื้น ที่บ้านสามกอง บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก  บ้านบางคู บ้านสะปำ บ้านเชิงทะเล บ้านบางเทา ทะเลพังบ้านดอน บ้านพรุผักสัมในเขตอำเภอถลาง ส่วนในเขตอำเภอกะทู้มีอยู่ทั่วไป เช่น บ้านทุ่งทอง  บนภูเขานางพันธุรัตน์ บริเวณอ่าวภูเก็ต ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นต้น

 

๒)  แร่ทังสเตน   เป็นแร่วุลแฟรไมต์  Wolframite  ( Fe, Mn) WO4  ภาษาภูเก็ตเรียก ก๊ะจี้  แร่วุลแฟรมเกิดพร้อมกับแร่ดีบุก จากหินแกรนิต ที่มีอายุอ่อน ลักษณะเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่เกือบดำ มีน้ำหนักเบากว่าแร่ดีบุก เคยมีการขุดทำเหมืองแร่วุลแฟรมที่บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก  แถวหมู่บ้านมุสลิมที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ

 

๓)   แร่ในตระกูลทอเรียม  (Th) ซึ่งเอาไปผลิตพลังงานปรมาณูได้ ด้วยการเอาแร่โมนาไซต์ (Monazite) มาถลุงเป็นแร่ทอเรียม แร่ชนิดนี้พบมากในลานแร่ดีบุกในภูเก็ต และมีปะปนอยู่ตามทรายสีขาวชายหาดภูเก็ต

 

๔)    แร่โคลัมไบต์  - แทนทาไลต์  Columbite – tantalite  ลักษณะทั่วไปเป็นสีดำ คล้ายแร่วุลแฟรม แร่ชนิดนี้พบที่ลานแร่ดีบุก การถลุงแร่ชนิดนี้เพื่อเอาโลหะ ไนโอเปียม และ แทนทาลัม

 

๕)    แร่สทรูเวอไรต์  Struverite  พบที่ภูเก็ต เพื่อเอาไปถลุงเอาโลหะ โคลัมเบียม และแทนทาลัม

 

๖)    แร่โมนาไซต์  Monazite เป็นตระกูลฟอสเฟส เป็นแร่กัมมันตรังสี ลักษณะมีสีเหลืองอมเขียว ผลิตได้ที่ภูเก็ต แล้วเอาไปสกัดเอาแร่ธาตุที่หายาก เช่น ซีเรียม แลนทานัม อิตเทรียม ยูโรเนียม ทอเรียม

 

๗)    แร่อิลเมไนต์ Ilmenite  พบที่ภูเก็ต ขนาดเท่าเม็ดทราย มีสีดำแวววาว แบบโลหะ เป็นสินแร่ไททาเนียม สำหรับใช้ในกิจการด้านอวกาศ เครื่องบิน อุตสาหกรรมสี เป็นต้น

 

๘)    แร่เซอร์คอน  Zircon  พบตามลานแร่ดีบุกบริเวณชายหาดภูเก็ต เอาไปทำวัตถุทนไฟ คือ เซอร์โคเนียมออกไซด์

 

๙)    แร่ซีโนไทม์  Xenotime  ลักษณะคล้ายแร่โมนาไซต์ พบที่ภูเก็ต เอาไปผลิตโทรทัศน์สี

 

๑๐)    ทรายแก้ว  Silica   เป็นทรายที่สะอาดมีซิลิกาสูง พบอยู่ตามชายหาดทั่วไปในภูเก็ต เอาไปผลิตแก้ว กระจก ฯลฯ

 

๑๑)    เพชร     พบปะปนอยู่ในลานแร่ดีบุกทั่วไปที่ภูเก็ต เช่น ลานแร่บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก สามกอง ชายฝั่งทะเลตะวันออกและตะวันตก เพชรที่พบส่วนใหญ่จะออกไปทางสีเหลือง มีสีชมพูบ้าง ถ้าหากนำไปอาบแสงนิวตรอน จะกลายเป็นสีเขียวขี้ม้า

        ได้มีการสันนิษฐานกันว่า เพชรที่พบ มักอยู่บริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งพาดผ่านทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต เข้าอ่าวพังงาไปคลองมะรุ่ย  

 

๑๒)    แร่ดินขาว  พบที่บ้านม่าหนิก อำเภอถลาง เอาไปทำเครื่องเคลือบดินเผา

 

๑๓)    แร่พลอยได้  นอกจากแร่หลักดังกล่าวแล้ว ยังมีแร่พลอยได้ ร่วมเข้ามาปะปนด้วย เช่น  เฟอร์กัสโซไนต์ ซามาสไกต์ ยุกโซไนต์ ไฟโรฟลอร์  เป็นต้น

๑๔)   น้ำมันและก๊าซ   พื้นที่ใต้ทะเลนอกชายฝั่งเกาะภูเก็ตออกไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของเกาะมีน้ำมันและก๊าซ เป็นจำนวนมาก พื้นที่ในทะเลดังกล่าวซึ่งทอดยาวต่อเนื่องลงมาจากหมู่เกาะมะริดของพม่า         

 

 

             :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง