Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม ( เริก จันทโรจวงศ์ )

 

 

 

       พระยาถลาง ( เริกหรือฤกษ์ จันทโรจวงศ์ ) หรือพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคามสยามบริรักษ์พิทักษ์ภักดี เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองถลาง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๙๑

        พระยาถลางเริก เป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรินทราชา ( จันทร์ จันทโรจวงศ์ ) ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตก ๘ เมือง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๒๗ สมัยรัชกาลที่ ๑ เจ้าพระยาสุรินทราชาเดิมเป็นมหาดเล็ก นายฤทธิ์นายเวรสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ แล้วรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็น พระยาราชวังเมืองในกรมช้าง แล้วเป็นพระยาสุรินทราชา โปรดฯให้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการ ๘ หัวเมืองฝั่งตะวันตก จึงย้ายครอบครัวลงมาเมืองถลาง และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาสุรินทราชา

        ส่วนนายเริกบุตรชาย ยังคงรับราชการที่เมืองหลวงเป็น มหาดเล็ก ในตำแหน่ง นายเวร บรรดาศักดิ์เป็น นายฤทธิ์ ( นายศักดิ์ นายสิทธิ์ นายฤทธิ์ นายเดช มีศักดินา ๘๐๐ มีหัวหมื่นเป็นหัวหน้า คือ จมื่นสรรเพชรภักดี จมื่นศรีเสาวรักษ์ จมื่นเสมอใจราช จมื่นไวยวรนาถ ) ส่วนนายฤทธิ์ (เริก) เป็นนายเวรขวา มีจมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหมื่น

        จนถึง พ.ศ. ๒๓๕๔ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงยกกระบัตรเมืองตะกั่วทุ่ง ( เจิม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) เป็น พระวิเชียรภักดี ผู้ว่าราชการเมืองถลาง แต่ขณะนั้นผู้ช่วยราชการเมืองถลาง คือ หลวงวิชิตภักดี ว่างอยู่ด้วยย้ายไปเป็น หลวงพรหมภักดีสัสดีแล้ว พระวิเชียรภักดีจึงขอพระราชทานเอา นายฤทธิ์มหาดเล็กนายเวร ( เริก) ให้มาเป็น หลวงวิชิตภักดี แทน

        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายฤทธิ์นายเวร บุตรเจ้าพระยาสุรินทราชา ( จันทร์ ) เป็น หลวงวิชิตภักดี ( เริก ) ผู้ช่วยราชการเมืองถลาง ให้คุมเลก เจ้าพระยาสุรินทราชา เมื่อวันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะแม จ.ศ. ๑๑๗๓ ตรีศก พ.ศ. ๒๓๕๔

        เหตุที่พระวิเชียรภักดี เจาะจงเอานายฤทธิ์นายเวร(เริก) มาเป็นผู้ช่วย เพราะเจ้าพระยาสุรินทราชากับครอบครัวของนายเจิมคุ้นเคยกันมาก่อน บิดานายเจิมเป็นขุนล่าม หรือ ขุนวรวาที ( ดีลีด ) ต่อมาได้เป็น หลวงวรวาที ( ดีลีด ) ล่ามฝ่ายกปิตัน ที่เมืองถลาง สมัยท้าวเทพกระษัตรีและพระยาถลางเทียน บุตรชายคนหนึ่งของขุนวรวาที คือ นายเจิม พระตะกั่วทุ่งได้ขอไปเป็นบุตรบุญธรรม รับราชการจนได้เป็นหลวงยกกระบัตรดังกล่าวแล้ว

        ฝ่ายหลวงวิเชียรภักดี ผู้ช่วยราชการเมืองถลาง เมื่อเดินทางมาถึงเมืองถลางแล้ว พระถลาง ( เจิม ) จึงได้มอบหมายงานให้รับผิดชอบอีกงานหนึ่งคือ ให้ไปเป็นผู้กำกับภาษีที่เมืองภูเก็ตท่าเรือ ตำบลทุ่งคา ตำบลเก็ตโฮ่ และตำบลอื่นที่ขึ้นกับเมืองภูเก็ต แต่เห็นว่าเมืองภูเก็ตท่าเรือเสื่อมโทรมถูกทำลายสิ้น คงจะยกไปตั้งเก็บภาษีดีบุกที่ตำบลเก็ตโฮ่ เพราะเป็นชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น ด้วยการทำดีบุก

        เมื่อพระถลางสร้างเมืองถลางขึ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็น พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคามสยามบริรักษ์พิทักษ์ภักดี (เจิม) พระยาถลาง

        ส่วนหลวงวิเชียรภักดี (เริก) จึงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระวิเชียรภักดี ปลัดเมืองถลาง

        พระยาถลางเจิมถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. ๒๓๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระวิเชียรภักดี ปลัดเมืองถลาง เป็น พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคามสยามบริรักษ์พิทักษ์ภักดี ตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๘๐ จนถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑

 

 

              :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒

 

Title  : Praya Narongruangritprasittisongkram ( Rearg )

 

        : Somboon Kantakian   

            

        

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง