Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดพระทอง

 

       

 

 

        วัดพระทอง หรือ วัดนาใน ตั้งอยู่บ้านนาใน เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศใต้จดที่ดินเอกชนและคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่เอกชนและถนนสาธารณะ วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง รวม ๑๘ ไร่

ประวัติวัดพระทอง พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

       วัดพระทอง  ตั้งอยู่เลขที่  170  บ้านนาใน  หมู่ที่  2  ตำบลเทพกษัตรีย์  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  30  ไร่  3  งาน  98  ตารางวา  โฉนดเลขที่  1763  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ  ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับที่มีการครอบครองและคลองสาธารณะ  ทิศตะวันตกติดต่อกับที่มีการครอบครองและถนนสาธารณะ  มีที่ธรณีสงฆ์  2  แปลง  เนื้อที่  18  ไร่

 

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ  สภาพแวดล้อมมีถนนและคลองโดยรอบ  มีซอยเข้าวัดแยกมาจากถนนเทพกษัตรีย์ประมาณ  5  เส้น  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2524  คอนกรีตทั้งหลัง  บานประตูหน้าต่างใช้ไม้สักแกะสลักภาพพุทธประวัติภายในอุโบสถมีภาพเขียนเรื่องพาหุง  พระเจ้าสิบชาติ  เวสสันดร  พื้นปูด้วยหินอ่อน  ศาลาการเปรียญกว้าง  16  เมตร  ยาว  52 เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่  หอสวดมนต์ชั่วคราวกว้าง  16.50  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2509  เป็นอาคารไม้กุฏิสงฆ์จำนวน  7  หลัง  เป็นอาคารไม้และคอนกรีตชั้นเดียวและสองชั้น  สำหรับปูชนียวัตถุมีหลวงพ่อผุด  สร้างด้วยอิฐถือปูนพอกพระผุดทองคำไว้  พระประธานที่สร้างในปี  พ.ศ.  2521  อีกองค์หนึ่งขนาดพระเพลากว้าง  4  ศอก  พร้อมด้วยพระอัครสาวก  นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ  กุฏิสงฆ์และโรงครัว  จำนวน  23  องค์  โบราณวัตถุมี  ปืนโบราณ  5  กระบอก  วัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  1  ลูก  และเครื่องลายครามประมาณ  500  ชิ้น  ทางวัดจะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้ต่อไป

         วัดพระทอง  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ.  2328  แรกเริ่มมีพระธุดงค์มาจากสุโขทัยมาปักกลดบริเวณนี้เห็นพระพุทธรูปทองคำโผล่เพียงพระศอ  จึงคิดสร้างวัดขึ้นชาวบ้านให้ความร่วมมือสร้างเป็นวัดจนสำเร็จ  เรียกนามวัดกันต่าง ๆ ว่า  “วัดนาใน”  ตามชื่อบ้านบ้าง  “วัดพระผุด” หรือ “วัดพระหล่อคอ”  ตามลักษณะพระพุทธรูปบ้าง  ในที่สุดได้ใช้นามว่า  “วัดพระทอง”  เป็นนามวัดที่ถูกต้องมาจนทุกวันนี้  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2523  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร  ทางราชการเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีมุรธาภิเษกทุกรัชกาลตลอดมา  ในด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2503  จนถึงขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ 198  รูป  สามเณร  20  รูป

         เจ้าอาวาสมี  16  รูป  คือ  รูปที่ 1  หลวงพ่อสิงห์  รูปที่ 2 หลวงพ่อไชย  รูปที่ 3  หลวงพ่อคง  รูปที่ 4  หลวงพ่อมั่น  รูปที่ 5  หลวงพ่อพัด  รูปที่ 6  หลวงพ่อวร  รูปที่ 7  พลวงพ่อชุ่ม  รูปที่ 8  หลวงพ่อโต  รูปที่ 9  หลวงพ่อวอน  รูปที่  10  หลวงพ่อเขม  รูปที่  11  หลวงพ่อพุธ  รูปที่ 12  หลวงพ่อรอด  รูปที่ 13  หลวงพ่อช่วย  รูปที่ 14  หลวงพ่อไชยศรี  รูปที่  15  พระครูวิตถารสมณวัตร  (ฝรั่ง)  พ.ศ.  2440-2501  รูปที่ 16  พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล (สุขุม)  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2503  เป็นต้นมา

       วัดพระทอง  มีพระภิกษุจำพรรษา  23  รูป  สามเณร  8 รูป  ศิษย์วัด  6  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง