Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดนาคาราม

 

        วัดนาคาราม หรือวัดนาคา ตั้งอยู่ที่บ้านนาคา เลขที่ ๖๕/๒ หมู่ที่ ๔ ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีที่ดิน  ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันออกจดที่เอกชน ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดถนนวิรัชหงษ์หยก ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน

 

ประวัติวัดนาคาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

       วัดนาคาราม  ตั้งอยู่เลขที่  65/2  บ้านนาคา  หมู่ที่  4  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  12  ไร่  2  งาน  52  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับที่ตั้งบริษัทเข่งหงวน  ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับที่ตั้งบริษัทนุภาษและบุตร  ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินของนายเตี่ยน

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินทรายเคยทำเหมืองแร่มาก่อน   สภาพแวดล้อมเป็นที่ตั้งบริษัทและหมู่บ้าน  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง  7  เมตร  ยาว  13.75  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2525  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญกว้าง  12  เมตร  ยาว  25  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2507  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์กว้าง  16  เมตร  ยาว  18  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2520  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์จำนวน  30  หลัง  ส่วนมากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พระพุทธรูปขนาดพระเพลา  4  ศอก  1  องค์  พระเพลา  2  ศอก  3  องค์  พร้อมกับพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร

       วัดนาคาราม  เดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ดินทำเหมืองแร่ของบริษัทนุภาษภูเก็ตการมาก่อน  ต่อมา  นายวิรัช  หงษ์หยก  ได้บริจาคที่ดินพร้อมกับดำเนินการสร้างวัด  ได้รับอนุญาตจากทางราชการเมื่อวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2520  ให้มีนามสอดคล้องกับชื่อบ้าน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2521  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  30 เมตร  ยาว  60  เมตร  ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2525  ในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2521  ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ  10 รูป  สามเณร  6 รูป  ธรรมศึกษา  8  คน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

       เจ้าอาวาสมีรูปเดียว  คือ  พระครูกิจจานุการ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เริ่มสร้างวัด  พ.ศ.  2504  เป็นต้นมา

       วัดนาคาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  27  รูป  สามเณร  5  รูป ชี  23  คน  ศิษย์วัด  10  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง