Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดเมืองใหม่

 

        วัดเมืองใหม่ ตั้งอยู่บ้านเมืองใหม่ เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันออกจดถนนเทพกระษัตรี ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชน  วัดมีธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน

 

ประวัติวัดเมืองใหม่ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

  

       วัดเมืองใหม่   ตั้งอยู่เลขที่ 21   บ้านเมืองใหม่   หมู่ที่ 5   ตำบลเทพกษัตรีย์   อำเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต   สังกัดคณะสงฆ์มหานิการ   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา   น.ส. 3   เลขที่ 136   อาณาเขต   ทิศเหนือยาว 100 เมตร   ติดต่อกับที่ดินของ น.ส. กรรณิการ์   อินทรศุลผล    ทิศใต้ยาว 140 เมตร   ติดต่อกับที่ดินของนาง อบ   เครือพานิช   ทิศตะวันออกยาว 100 เมตร   ติดต่อกับถนนเทพกษัตรีย์   ทิศตะวันตกยาว 120 เมตร   ติดต่อกับที่ดินของ น.ส. กรรณิการ์   อินทรศุลผล  มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง   เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน   ส.ค. 1   เลขที่ 118,119

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ   สภาพแวดล้อมเป็นสวนยางพาราและหมู่บ้านประชากร   อาคารเสนาสนะต่างๆ   มีศาลาการเปรียญกว้าง 6 เมตร   ยาว 120 เมตร   สร้าง  พ.ศ. 251ข   เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว   กุฎีสงฆ์จำนวน 2 หลัง   เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว

       วัดเมือง   ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ 14   เมษายน   พ.ศ. 2475   โดยมีขุนแช่ม   จำเริญวงศ์   มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้น   และขนานนามวัดตามชื่อบ้าน   ในด้านการศึกษา   ทางวัดจัดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่   พ.ศ. 2508   ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ 5 รูป   ธรรมศึกษา 3 คน   นอกจากนี้   ได้ให้ทาราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในที่วัดเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ  

 

       เจ้าอาวาสมี 9 รูป คือ รูปที่ 1 พ่อท่านราม   พ.ศ. 2475-2480   รูปที่ 2 พ่อท่านนอม   พ.ศ. 2480-2484    รูปที่ 3 พ่อท่านสิงห์    พ.ศ. 2484-2487   รูปที่ 4 พ่อท่านปลอย     พ.ศ. 2487-2492   รูปที่ 5 พ่อท่านจา    พ.ศ. 2492-2496    รูปที่ 6 พระปลัดคล้าย    ฐิตสีโล    พ.ศ. 2496-2501    รูปที่ 7 พระภิกษุข้อง   ฐิตสาโร   พ.ศ.    2501-2503    รูปที่ 8 พระภิกษุประสาน   ปสนฺนจิตฺโต   พ.ศ. 2503-2507   รูปที่ 9 พระครูสุภิตญาณคุณ   ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่   พ.ศ. 2507    เป็นต้นมา

       วัดเมืองใหม่   มีพระภิกษุจำพรรษา 2 รูป   ศิษย์วัด 2 คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง