Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าซำเซ้จูฮูด

 

 

 

       

        ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุดหรือพระพุทธเจ้าสามพระองค์ เป็นศาลเจ้าตั้งใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕  ตั้งอยู่ถนนคอซิมบี้ทางขึ้นเขารังสี่แยกถนนแม่หลวน  ซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าอยู่เชิงเขารังถนนคอซิมบี้  บริเวณนี้เป็นอาคารพาณิชย์  เจ้าของโครงการคือ คุณสุวัชชัย เอกชัยศืริ ได้มีจิตศรัทธาก่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้น 

       บริเวณศาลเจ้าติดเชิงเขารัง  เป็นอาคารสองชั้น  ด้านหน้าอาคารเป็นพื้นซีเมนต์สำหรับจัดกิจกรรม  ตัวศาลเจ้าหันหน้าไปทางทิศใต้  มีซุ้มประตู  บนหลังคาประกอบด้วยเทพเจ้าโป๊ยเซียน  ตรงซุ้มประตูมีสิงโตคู่และเป็นบันไดขึ้นไปสู่ชั้นลอยชั้นแรก  ตรงมุมด้านซ้ายมือมีซุ้มประดิษฐานเทพเจ้าอุ้ยท้อผอสัดหรือพระอุ้ยท้อ โพธิสัตว์  บริเวณชั้นลอยนี้มีสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมสองข้างมีเทพเต่าข้างละองค์  แล้วจึงขึ้นบันไดไปชั้นสอง ซึ่งมีราวบันไดเป็นตัวมังกร  ส่วนหัวเม็ดบันไดชั้นบนทั้งสองข้างเป็นรูปสิงห์สี่พักตร์ 

        ถึงบริเวณห้องโถงแรกมีโต๊ะสำหรับสักการะทีกง  รอบอาคารชั้นนี้ตรงหัวเสารั้วประดิษฐานพระประจำวันโดยรอบ  และเดินได้รอบอาคาร  ประตูทางเข้าห้องโถงกว้างขวางมีรูปเทพประจำประตู  มีช่องหน้าต่างสองช่องทรง ๘ เหลี่ยม ลูกกรงเป็นปูนปั้นทรงไม้ไผ่ทั้งอัน เหนือช่องหน้าต่างด้านขาวเป็นรูปพญาเสือขาว ส่วนด้านซ้ายเป็นพญามังกร ศิลปะปูนปั้นลอยนูน

        ภายในห้องโถงกลางซึ่งเป็นพื้นที่หลัก ผนังสองข้างมีช่องหน้าต่างข้างละสองบานและประตูซ้ายขวาเข้าไปยังห้องในสุด  มีโต๊ะบูชาหน้าแท่น  บนโต๊ะวางรูปองค์หลี่โลเชีย กระถางธูปเทียน ด้านหน้าโต๊ะมีป้ายชื่อพระและเทพเจ้าข้างล่างมีถังน้ำมนตร์

        หลังโต๊ะบูชาเป็นแท่นติดผนังซึ่งจัดทำเป็นช่องๆสำหรับวางพระพุทธรูปปางต่างๆ รวม ๘๒ องค์ช่องละองค์ เหนือช่องหน้าต่างขึ้นไปยังจัดทำเป็นช่องดังกล่าวเป็นกลุ่มๆทั้งสามด้านวาง พระพุทธรูปเช่นเดียวกัน เท่าที่นับได้รวม ๑๔๕ องค์ 

        แท่นประดิษฐานพระประธาน  ประกอบด้วย พระประธาน คือ พระพุทธเจ้าสามพระองค์ ตามที่เขียนป้ายไว้คือ  พระนำมอเซ็กก้ามอนิฮุด พระนำมอออมิโถฮุด และพระนำมอเอ้วซือฮุด เป็นรูปพระค่อนข้างใหญ่ทรงเครื่องแบบจีน ประทับบนดอกบัว  ส่วนพระรองลงมาตามป้ายที่เขียนบอกว่า พระกวนอิม ไต้ซือจีผอสัด เต่จงอ๋องผอสัด มิเต็กฮุดผอสัด ปุนเถ่ากง ซำไต้ซือ ตันฮู้เส้งอ๋อง เฮียนเที้ยนไต่เต่ ไต่ส่องโลกุน ไต่เส่งปุดจ้อ และข่างล่างเทะฮ้อเอี๋ย

         สองข้างผนังห้องโถงมีแท่นประดิษฐานพระอรหันต์ ๑๘ องค์ข้างละ ๙ องค์จัดเป็นชุดละ ๓ องต์ ขนาดองค์พระสูงประมาณหนึ่งเมตรสีทอง รูปลักษณ์สมส่วนสวยงาม  ตรงมุมห้องทั้งสี่มุมวางเทพเจ้าทั้งสี่ทิศ คือ ทิศเหนือ เทพโต้ปุ๋นเทียนอ๋องหรือตั๋วเหวินเทียนหวางหรือ หมัวหลี่ไห่ทรงถือร่ม ทิศใต้เทพเตียงเซียงเทียนอ๋องหรือเชิงฉางเทียนหวา งหรือหมัวหลี่ชุงทรงถือดาบ ทิศตะวันออกเทพทิก๊กเทียนอ๋องหรือฉีกั๋วเทียนหวางทรงถือพิน และทิศตะวันตกเทพกว่างมักเทียนอ๋อง หรือก่วงมู่เทียนหวางทรงถือถะเจดีย์หรือ ไข่มุกหรืองู ห้องนี้มีเซียมซีด้วย

        เมื่อเข้าไปห้องในสุด องค์ประธานคือ เทพเจ้าพ่อตาโต๊ะแซะ สี่กร หน้าดำผมยาวดำตาโปน ประทับบนดอกบัววางอยู่บนมังกรหรือพญานาค มีเทวรูปฮินดูสามองค์  สองข้างมีต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิด และอีกด้านเป็นเทพเจ้าฮินดูคือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม และพระสยามเทวาธิราช

        อนึ่งด้านหน้าซุ้มประตูด้านซ้ายมือมีป้ายบอกทางไปสักการะพระเต่จงอ๋องผอสัด วางอยู่ในถ้ำเล็กๆหน้าถ้ำทำเป็นสระน้ำและพระรูปของท่านอีกรูปหนึ่ง ส่วนด้านขวามือของอาคารส่วนนอกมีที่เผากระดาษทองและที่จุดประทัดและโครงการ ก่อสร้างเทวสถาน

               ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด เป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะจัดได้ลงตัวสวยงามทั้งอาคารสถานที่และองค์พระพุทธรูป พระอรหันต์ มีการสวดมนต์เป็นประจำ

   

 

:   สมสมบูรณ์ แก่นตะเคียน    ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              :  Somboon Kantakian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                           

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง