Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง

 

 


 

 

        ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๒  ถนนตะกั่วทุ่ง  บ้านบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เป็นศาลเจ้าเพื่อบูชาบรรพบุรุษตระกูลแซ่โก้ย ( โกย, ก๊วย )  ใช้ชื่อสำนักของศาลเจ้าว่า  “ฮุนเอี๋ยงต๋อง” 

 

       ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง เดิมตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับศาลเจ้าบางเหนียวมูลนิธิเทพราศี  อยู่ติดกับสมาคมหัวเฉียวภูเก็ต  เป็นคูหาเล็กๆแคบๆ มีเนื้อที่เพียง  ๑๔ ตารางวาเท่านั้น ไม่สามารถจะประกอบพิธีอะไรได้  ต่อมาผู้สืบเชื้อสายสกุลแซ่โก้ยพร้อมด้วยชาวบางเหนียว  จึงคิดวางแผนที่จะขยับขยายอาคารศาลเจ้าไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกว้างขวางพอสมควร  และอยู๋ในละแวกบ้านบางเหนียว  ในที่สุดก็ได้เนื้อที่ดินถนนตะกั่วทุ่ง  เป็นที่ดินสองแปลง  เนื้อที่  ๗๙  ตารางวา  โดยมอบให้ชาวตระกูลแซ่โก้ยสามคนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนศาลเจ้าซึ่งยังไม่ได้เป็นนิติบุคคล  บุคคลทั้งสามคือ  คุณฮับหยี่ โกยสมบัติ  คุณซุ่นฮวด แซ่โก้ย  และ คุณสุจินต์ โกยสมบูรณ์ 

 

 

        คณะกรรมการจึงได้ระดมทุนบรรดาญาติผู้ร่วมแซ่และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ รวมทั้งสมาคมแซ่ก๊วย ที่กรุงเทพมหานคร  ตัวอาคารจึงเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ประกอบด้วยห้องโถงกลางเพื่อประดิษฐานองค์ประธานต้นแซ่   ด้านขวามือมีห้องประชุม  ด้านหลังเป็นที่เก็บของและห้องครัวขนาดเล็ก  ด้านหน้ามีโต๊ะสำหรับไหว้ทีกงและเป็นลานสำหรับทำกิจกรรม  ที่เผากระดาษทอง  ประตูรั้วสวยงาม

 

 

 

        ภายในห้องโถงประกอบด้วยองค์เทพเจ้ากงเต็กจุ่นอ๋องพร้อมฮูหยินเป็นองค์ประธาน  ด้านล่างใต้แท่นบูชาองค์ประธานเป็นหลืบมีที่บูชามีป้ายเขียนว่า  “จับส่าไท่โป้”  ด้านขวามือขององค์ประธานมีถ้ำฮ้อเอี๋ย  ถัดไปเป็นแท่นบูชา มีองค์เทพเจ้าโกยจื่อหยี่ประดิษฐานอยุ๋ภายในเก๋งที่สวยงามพร้อมด้วยองครักษ์ทั้งสอง ซึ่งพระฮ่องเซี้ย แซ่โก้ยจากกระบี่เป็นผู้บริจาค  นอกจากนี้สิ่งของอุปกรณ์ภายในศาลเจ้ามีรายชื่อผู้บริจาคปิดไว้ด้วย  พร้อมทั้งรายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างศาลเจ้า พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ 

 

        เพื่อป้องกันการคิดแบ่งแยกผลประโยชน์จากที่ดินของศาลเจ้าที่มีชื่อของบุคคลทั้งสามถือกรรมสิทธิ์แทนศาลเจ้าในอนาคต  บุคคลทั้งสามจึงทำหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินของศาลเจ้าไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๒๑  นอกจากการโอนให้มูลนิธิหรือสมาคมของตระกูลแซ่โก้ยเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๓  กันยายน  ๒๕๕๐ 

 

 

 

 

Title    :   Guo Sheng Ong Shrine, Phuket.

 

 

 

          :   Somboon Kantakian        

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง