Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้ากิมซื่ออ๋องโก้วเต้าโบ้เก้ง

 

 

 

        ศาลเจ้ากิมซื่ออ๋องโก้วเต้าโบ้เก้ง หรือศาลเจ้าบ้านดอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นศาลเจ้าสร้างเป็นเพิงหลังเล็กๆ อยู่หน้าโรงงิ้วบริเวณตลาดบ้านดอน ข้างต้นโพธิ์ริมโรงเรียนบ้านดอน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ต่อมาย้ายไปอยู่บริเวณต้นโพธิ์หรือทุ่งนางแก้ว ครั้งแรกสร้างด้วยไม้มุงหลังคาด้วยสังกะสี

        จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ นายนิรันดร์ ( อ้อง ) สุจริตธรรม ได้เริ่มพัฒนาศาลเจ้า และให้ชื่อศาลเจ้าว่า กิมซื่ออ๋อง และได้เริ่มกินผักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีม้าทรง คือ นายอ้อง ทรงเทพกิมซื่ออ๋อง แป๊ะจิ่นทรงเทพเอียวเจี้ยน นายพิศทรงเฮียนเทียนส่องเต่ นายสมศักดิ์ทรงโก้ยเส้งอ๋อง นายสุ่ยทรงหงอจิ้นหยิน  เป็นต้น มีแป๊ะว่านแซ่เป็นฮวดกั้ว

 

        ครั้งหนึ่ง แป๊ะหวดเหลียน จากศาลเจ้ากะทู้ทรงเทพบกเชีย ได้เรียกเทพกิมซื่ออ๋องว่า “ตัวจี้” แปลว่าพี่สาวคนโต ดังนั้นทุกคนจึงเข้าใจกันว่า เทพกิมซื่ออ๋อง เป็นสตรีและเป็นนักรบ กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีพี่ชายเป็นนายพลนักรบได้เป็นอ๋องในประวัติศาสตร์จีน และคำว่า ซื่อ士 ตามป้ายศาลเจ้าหมายถึง นักรบ จึงได้เพิ่มคำว่า โก้ว เข้าไป เป็น กิมซื่ออ๋องโก้ว เพื่อแสดงว่าเทพองค์นี้เป็นสตรี

        เมื่อกินผักได้ ๖ ปี คือประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงได้ย้ายศาลเจ้าอีกครั้งเข้าไปชายนาที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน  จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้สร้างใหม่เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องโถงโล่งสำหรับประกอบกิจกรรม ด้านหลังถัดออกไปเป็นโรงครัวเจ แต่อยู่ในบริเวณเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อศาลเจ้าเป็น อ้ามกิมซื่ออ๋องโก้วเต้าโบ้เก้ง

        ชั้นสองมีบันไดขึ้นหัวบันไดเป็นรูปมังกรปั้น จนถึงระเบียงด้านหน้าเป็นห้องโถง ตั้งโต๊ะบูชาทีกง มีประตูสามช่อง ภายในแบ่งเป็นสามคูหา ตรงกลางห้องโถงติดผนังบนแท่นประดิษฐานองค์ประธานคือ กิมซื่ออ๋องโก้ว ด้านหลังเป็นห้องประทับกิวอ๋องไต่เต่  ด้านซ้ายมือขององค์ประธานเป็นคูหาประดิษฐานพระกวนอิมโพธิสัตว์ สมเด็จเทียนโหวโจวโกวหรือมาจอโป๋ และเทพองค์อื่นๆ ข้างฝาผนังมีตู้ใบเซียมซีจำนวน ๖๔ บัตร  ส่วนคูหาด้านขวามือองค์ประธานเป็นเทพชุมนุม เช่น กวนอู เตียวเทียนซื่อ ปุนเถ่ากง เตี่ยนฮู้หงวนโส่ย  หลี่โลเชีย เป็นต้น

 

        ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือบางส่วน จากองค์การบริหารส่วนตำบล อาคารบางส่วนเช่นหลังคาและเสาด้านหน้ายังไม่เสร็จเรียบร้อย ชาวบ้านดอนและใกล้เคียงได้มาร่วมกินผักทำให้สะดวกในการเดินทางขึ้นมาก เพราะก่อนนี้ชาวบ้านเคียนบ้านดอน และพื้นที่ใกล้เคียงต้องไปกินผักกับศาลเจ้ากวนอูป่าสัก หรือศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เชิงทะเล หรือศาลเจ้าท่าเรือ

 

 

 

               :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑

 

Title         :   Jin Shi Wang Gu Shrine,  Barndon, Thalang District, Phuket.

 

               :   Somboon Kantakian

 

 

Credits     :   Somboon Kantakian    

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง