Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว

 

 


 

 

       ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว เป็นศาลเจ้าที่สิงสถิตของเทพเซียนหยกอ๋องส่องเต่ 玉皇上帝 หรือ อี้หวงต้าตี้ 玉皇大帝 ทีกงหรือเทียนกง 天公 ที่มีแห่งเดียวในภูเก็ต  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่ง  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๕  หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลวิชิต  อำเภอเมือง ภูเก็ต เป็นที่ดินของเอกชน  ทางเข้าถนนสามแยกไฟแดงหน้าเทศบาลตำบลวิชิตตรงสะพานลอย ไปออกถนนเจ้าฟ้าตะวันตก แยกโค้งแรกด้านขวามือจะมองเห็นทุ่งโล่งและเห็นอาคารศาลเจ้า

        ตัวอาคารศาลเจ้าเป็นอาคารขนาดเล็กที่สวยงามคล้ายอาคารศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยโจวสู่กง นาคา และศาลเจ้าเต่งกองต๋องที่ถนนพังงา  อาจเป็นอาคารร่วมสมัย  แต่ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังเหมือนทั้งสองแห่ง  อาคารหลักมุงหลังคาด้วยกระเบื้องกาบแบบโบราณ  บนหลังคามีรูปปั้นมังกร และตรงกลางหลังคามีรูปปั้นน้ำเต้า  ด้านหน้ามีอาคารโถงสำหรับวางโต๊ะบูชาทีกง  ด้านหน้าขวามีเตาเผากระดาษทอง  ประตูหน้ามีหน้าต่างหกเหลี่ยมข้างละบาน  

        ห้องโถงภายในแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้ามีประตูโค้งด้านข้างๆละประตู และช่วงหลังทั้งสองข้างมีหน้าต่างหกเหลี่ยมข้างละบานเช่นเดียวกัน ตอนหน้ามีโต๊ะบูชา ถัดเข้าไปเป็นฉากไม้มีลวดลายหน้าแท่นมีตั่งสูงวางรูปเทพเจ้าปุนเถ่ากง พระเฉ่งจุ้ยโจวสู่กง  เทพเตียวเทียนซื่อและเทพองค์อื่นๆอยู่ด้านขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือเป็นรูปเทพเฮียนเที้ยนส่องเต่ แล้วจึงเป็นแท่นบูชาข้างในซึ่งเป็นเทพเจ้าหยกอ่องส่องเต่และเทพองค์อื่นๆ

        ต่อมาเจ้าของที่ดินต้องการใช้ประโยชน์บริเวณที่ดินตรงนั้น จึงได้ทำการดีดศาลเจ้าแห่งนี้ไปไว้ด้านทิศเหนือ เฉพาะตัวอาคารเก่า ส่วนอาคารโถงด้านหน้าที่สร้างใหม่ยังคงอยู่ที่เก่า การดีดตัวอาคารเก่าไปทิ้งไว้โดยไม่ได้มุงหลังคา เพื่อรักษาสมบัติของบรรพชนคนภูเก็ตเอาไว้ เมื่อถึงฤดูฝน พายุฝนและฝนตกนานวัน อาคารหลังนั้นจึงพังทลายลง

        ฝ่ายคณะกรรมการศาลเจ้า จึงได้ก่อสร้างฐานรากโครงสร้างทิ้งไว้เป็นเวลาหลายปี เมื่อเริ่มก่อสร้างได้เชิญนายชวน หลีกภัย มาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่จะก่อสร้างใหม่ ปรากฏว่า ปะรำพิธีโฮะพังลงมา จนเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น

        อาคารที่จะสร้างใหม่จึงเห็นแต่โครงดูหรูหราใหญ่โต ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงเทศกาลกินผักปี ๒๕๖๒

        ภาพชุดนี้ผมได้ถ่ายไว้นานแล้ว จึงยังเหลือแต่ภาพเก่าที่บรรพชนคนภูเก็ตรุ่นปู่รุ่นทวดได้สร้างไว้ พอมาถึงรุ่น ณ พ.ศ.นี้ แผ่นดินเป็นเงินเป็นทอง สมบัติเก่าแก่ของบรรพชน จึงเหลือแต่ภาพให้ดู

        คณะกรรมการศาลเจ้าถี่กงตั๋ว คงใช้ความพยายามที่จะก่อสร้างต่อไปให้สำเร็จลุล่วงไป ตามเจตนารมณ์ของบรรพชน    

 

 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

 

 

    Title  :  Shrine of Jade Emperor 玉皇上帝 , Phuket.

 ****

 

 

 

 rev.ed. 22/09/2019

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

ภาพเหล่านี้ถ่ายไว้นานแล้ว

เก็บเอาไว้เป็นอุทาหรณ์

ดูฝีมือการก่อสร้างร้อยกว่าปีมาแล้ว

ของบรรพชนชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน

 

ถ่ายโดย

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******

 

แล้ววันดีคืนร้าย ชวนกันดีดเอาไปไว้ประตีน

พอฝนพันปีตก อาคารที่ดีดมาก็พังลงมากอง

กลายเป็นเศษอิฐปูน

 

 

 

 

 

สภาพตัวอาคารที่ดีดมาวางไว้

โดยไม่ได้มุงหลังคาคร่อม

เพื่อไม่ให้ถูกฝน

ไม่ได้คิดที่จะอนุรักษ์

เอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา

 

 

 

อาคารโถงด้านหน้าและตัวอาคารเก่า

ที่ไปกินที่ของ

เจ้าของที่ดิน

 

 

******

สร้างของใหม่ใหญ่โตหรูหรา

 

แต่ไม่แล้วเสร็จ

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง