Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พ่อท่านนอกวัด

 

 

 

 

 

 

ประวัติพ่อท่านเจ้าวัดไชยธาราราม ( ฉลอง )

 

 

 

         ประวัติของพ่อท่านเจ้าวัดฉลอง ที่ผุดขึ้น เรียกว่า พ่อท่านนอกวัด จำเดิมที่จะรู้เรื่องกันขึ้นนั้น มีเด็กชายคนหนึ่งได้เอากระบือไปผูกไว้ที่ตอหนึ่งซึ่งโผล่ขึ้นจากพื้นดิน เมื่อเด็กคนนั้นได้กลับมาถึงบ้านแล้ว ปรากฏว่าต้องนอนซมอยู่ยกคอก็ไม่ขึ้น พอถึงเวลาเที่ยง บิดาใช้ให้ไปแก้กระบือไปให้กินน้ำ เด็กคนนั้นจึงบอกบิดาว่าคอยกไม่ขึ้นแล้ว ขอให้บิดาไปช่วยเอากระบือให้กินน้ำด้วยเพราะลุกไม่ไหว กระบือนั้นได้ผูกไว้ข้างริมคลอง เมื่อบิดาเด็กไปถึงที่ผูกกระบือก็แลเห็นว่า กระบือตัวนั้นนอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ลุกขึ้นมากินหญ้าเหมือนอย่างเคย เป็นที่แปลกใจอยู่ แต่เมื่อไปแก้เชือกออกประเดี๋ยวเดียว กระบือตัวนั้นก็ลุกขึ้นได้ ออกไปกินหญ้าได้ตามปกติ ชั่วครู่ต่อมาเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งตามบิดาไปที่ผูกกระบือนั้นทันที แต่เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่า บิดากำลังจูงกระบืออยู่แล้ว พอตกค่ำลง บิดาได้เข้ามาในวัด เล่าเรื่องที่เด็กผูกกระบือไว้ที่ตอหนึ่งให้ท่านแช่มเจ้าอาวาสฟังโดยละเอียด

        รุ่งขึ้นเช้าในวันใหม่ บิดาของเด็กมาพร้อมด้วยเด็ก พระสงฆ์ และชาวบ้านมากหลายได้ไปดูกัน เมื่อได้พิจารณาเห็นตอนั้นเป็นรูปพระพุทธรูปอย่างแน่นอน พ่อท่านแช่มเจ้าอาวาสจึงได้ปลูกโรงขึ้นป้องกันแดดฝน และกั้นรั้วไว้กันจนเสร็จ รุ่งขึ้นในวันที่ ๓ ท่านจึงเรียกพระและฆราวาสมาประชุมกันในวัด แล้วท่านเล่าเรื่องตอไม้ที่ผุดขึ้นมานั้น คือ ท่านเจ้าวัดเดิม กุฏิของท่านเจ้าวัดเดิมอยู่ที่ตรงนี้ ท่านได้นิมนต์ให้เข้ามาอยู่ในวัด แต่ท่านเจ้าวัดบอกว่า ให้ท่านอยู่ที่เดิมต่อไป ท่านจะได้เป็นที่พึ่งของมหาชน และเป็นที่เคารพสักการบูชาของคนทั้งหลาย

        ปีที่พ่อท่านเจ้าวัดผุดขึ้นนั้น พ่อท่านแช่มอุปสมบทได้ ๓ พรรษาแล้ว เรื่องนี้ท่านขุนพิมลฯ บิดาของนายอ้น บ้านใต้ ได้ถามถึงเรื่องพ่อท่านนอกวัดผุดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาเดือนสิบ ข้าพเจ้าอายุได้ ๘ ปี จำความได้ดีแล้ว พ่อท่านแช่มก็ได้เล่าให้ฟัง ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เมื่อคิดเวลาที่ท่านผุดมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้ว ก็เป็นเวลานานถึง๑๑๔ ปีซึ่งตรงกับพ.ศ. ๒๓๙๓ นั่นเอง

        ต่อมา พ่อท่านได้ปลูกโรงมุงเหล็กวิลาส เสาสี่เหลี่ยม ไม้แก่น ได้ก่อกำแพงสูงประมาณ ๑ ศอกเศษ ล้อมโบสถ์ท่านไว้

        ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๓๘ ในเดือน ๑๒ ฝนตกหนัก ๓ วัน ๓ คืน น้ำนองท่วมท้นต้นข้าว แต่ในบริเวณโบสถ์ของท่านเจ้าวัดน้ำไม่เข้าไป พระสงฆ์และฆราวาสไปดูกันทั่ว เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์ ข้าพเจ้าเองก็ได้ไปดูด้วย จึงได้มาเรียนให้ท่านพระครูวิสุทธิวงษ์ฯ ( แช่ม ) เจ้าอาวาสให้ทราบ ท่านจึงได้แจ้งให้ทราบโดยกันว่า ท่านเจ้าวัดท่านได้ปาฏิหาริย์ให้คนเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้ว

        ในเดือนเมษายน ๒๔๓๘ พระบรมโอรสาธิราช ( รัชกาลที่ ๖ ) เสด็จมาในวัดฉลอง ได้ไปทอดพระเนตรพ่อท่านเจ้าวัด แล้วทรงถ่ายรูป แต่ถ่ายอย่างๆก็ไม่ติด เป็นที่อัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง เสด็จท่านได้กล่าวพระโอษฐ์ที่ใต้ต้นมะปริงหลังโบสถ์ว่า “ชาวฉลองล้วนแต่ได้รับความสุขสบายด้วยท่านเจ้าวัด และท่านพระครูผู้ที่มีวาจาสิทธิ์ ฉันได้เห็นกับตาแล้ว  ขอให้ชาวฉลองจงมีความสุขสบายทั่วหน้ากัน” ต่อไปเจ้าเมือง ได้กล่าวนำ ขอให้ทรงพระเจริญชั่วกาลนานเทอญ ราษฎรและมหาชนก็ปฏิบัติตามคำนำของท่านเจ้าเมืองโดยพร้อมเพรียงกัน

        เรื่องการปาฏิหาริย์ยังมีอีกหลายเรื่อง ข้าพเจ้าเล่ามานี้ เห็นว่า ท่านพอจะเชื่อได้บ้าง เพราะมีหลักอยู่แล้ว ถ้าหากว่าตรงไหน ยังขาดตกบกพร่องขออภัยด้วย ถ้ามูลเหตุยิ่งกว่านี้แล้ว โปรดมาคุยกับข้าพเจ้าผู้เล่าด้วยเถิด

 

 

 

                                           จัด  สาลีบุศย์

 

 

 

                                     บ้านฉลอง  ๒๖ มกราคม  ๒๕๐๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดจาก  

 

 

 

จัด สาลีบุศย์ ( ๒๕๐๗ )  เกล็ดประวัติหลวงพ่อเจ้าวัดไชยธาราราม ( ฉลอง ) และ พระครูวิสุทธิวงษาจารย์ฯ ( หลวงพ่อแช่ม )   ภูเก็ต : โรงพิมพ์ทวีสิน

 

 

 

 

 หนังสือนี้ พิมพ์ครั้งแรก ๑๒๐๐ เล่ม นายรัตน รักตะจิตระการ และนายศิระ รักตะจิตระการ พิมพ์ถวายโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อเจ้าวัด ( นอก ) ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้แด่บรรพบุรุษและบรรดาญาติพี้น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยทั่วกัน     

 

 

หมายเหตุ

 

 

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ ขนาด ๑๖ หน้ายก เมื่อนานวันเข้าย่อมเปื่อยยุ่ย และพิมพ์จำนวนน้อย ปัจจุบันคงเหลือน้อยมาก เพื่อรักษาเนื้อหาที่ทรงคุณค่าไว้ จึงกราบขออนุญาตท่านเจ้าของบทความ นำมาพิมพ์ตามต้นฉบับ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

 

 

 

                                สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔                    

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง