Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พ่อท่านฝา

 


 

        พ่อท่านฝา หรือ หลวงพ่อเจ้าฝา หรือ หลวงพ่อท่านเจ้าฟ้า ที่ชาวบ้านเรียกขานกัน ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเล่าขานเป็นตำนานว่า ท่านเป็นพระที่มีคาถาอาคมแก่กล้าจนทหารพม่าฟันไม่เข้า ในการสงครามระหว่างเมืองถลางกับพม่า เป็นที่เกรงขามของศัตรูและเป็นที่เคารพนับถือของชาวถลาง ปัจจุบันมีการสร้างพระพุทธรูปแทน ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านดอนหรือวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

        จากตำนานกล่าวว่า พ่อท่านฝามิใช่เป็นชาวเมืองถลาง ท่านเป็นพระสงฆ์ชาวปักษ์ใต้ที่ธุดงค์มาจำวัดอยู่ที่วัดบ้านดอน ด้วยเหตุที่ท่านมีจริยวัตรที่มีความเมตตาและถึงพร้อมด้วยคาถาอาคม เหล่าบรรดาชายหนุ่มต่างสมัครเป็นศิษย์และขอเรียนคาถาอาคมจากท่าน เพื่อเอาไว้ป้องกันตัว ท่านเต็มใจสอนให้ไม่ปิดบัง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการฟันไม่เข้า ซึ่งจำเป็นต้องฝึกสมาธิ และมีสัจจะ มีเมตตาธรรมและข้อห้ามบางประการที่จะต้องละเว้น ให้เอาไปใช้ป้องกันตนเท่านั้น ไม่ได้ให้เอาไปรังแกคนอื่น ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามกฎเท่านั้น คาถาจึงจะอยู่กับตัวตลอดไป เหล่าบรรดาชายหนุ่มต่างนิยมเลื่อมใสในตัวพ่อท่านฝา เมื่อทราบข่าวว่าพม่ากำลังเตรียมทัพมาตีเมืองถลาง พ่อท่านฝาจึงมีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้น  

        ฝ่ายพระยาถลาง เมื่อทราบข่าวจากพ่อค้าสำเภาที่เดินทางจากเมืองมะริดบอกว่า พม่ากำลังต่อเรือสะสมเสบียงอาหาร เตรียมทัพที่จะยกมาตีเมืองถลางแน่นอน เมื่อพระยาถลางทราบดังนั้นจึงตรวจข่าวแน่นอนว่าพม่าตระเตรียมกองทัพเรือจริง จึงมีใบบอกไปเมืองหลวงและหัวเมืองใกล้เคียง พร้อมกับทำการซ่อมแซมค่ายคูประตูหอรบให้แข็งแรง เรียกเหล่าบรรดาชายฉกรรจ์ทหารเกณฑ์เข้าฝึกอาวุธประจำกาย ตลอดจนฝึกซ้อมการยิงปืนใหญ่ปืนน้อย การเตรียมยุ้งฉาง เสบียงอาหารแห้งไว้ในค่ายที่บ้านดอน พร้อมกับสั่งซื้ออาวุธปืนใหญ่น้อยกระสุนดินดำจากเมืองปุเล้าปีนัง ด้วยความไม่ประมาท

        เมื่อพระยาถลางทราบจากเมืองตะกั่วป่าว่า พม่ากำลังยกกองเรือมาตีเมืองถลางแน่นอนแล้ว พระยาถลางจึงรีบประกาศให้ชาวบ้านทุกคนอพยพเข้าค่ายที่บ้านดอน ซึ่งเป็นค่ายใหญ่ ฝ่ายพ่อท่านฝาท่านไม่ยอมเข้าไปในค่าย จึงขอพำนักอยู่ในกุฏิเรือนไม้ใต้ถุนสูงที่วัดนอกบ้านดอน ชาวบ้านและลูกศิษย์จะอ้อนวอนอย่างไร ท่านบอกเพียงว่าท่านไม่เป็นอะไร

        เมื่อกองทัพพม่ายกมาถึงทั้งปีกซายปีกขวา ตั้งทัพที่บริเวณโคกนา ส่วนแม่ทัพใหญ่ยกไปตีเมืองภูเก็ตท่าเรือและพำนักที่นั่น ตัวนายทัพพม่าทั้งปีกซ้ายปีกขวาจึงสั่งให้เข้าล้อมค่ายเมืองถลางไว้

       ในขณะเดียวกันนายทหารพม่าก็แต่งหมู่ทหารให้ไปลาดตระเวน ปล้นชาวบ้าน หาเสบียงอาหาร เมื่อหมู่ทหารพม่าเข้าไปในวัด เปิดกุฏิเข้าไปเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งหันหลังให้ในท่านั่งสมาธิโดยไม่เคลื่อนไหว นายหมู่เห็นดังนั้นคิดว่าพระรูปนี้อยากลองดี จึงเอาดาบฟันสะพายเฉียงไปทีหนึ่ง ปรากฏว่าฟันไม่เข้า นายหมู่ตกใจก้มลงกราบรีบลงจากกุฏิ เข้าไปรายงานนายทัพปีกขวา

        ฝ่ายนายทัพปีกขวาไม่เชื่อ จึงเดินทางไปที่วัด ขึ้นไปบนกุฏิ พ่อท่านฝาท่านกำลังนั่งสมาธิหันหลังให้เช่นเดียวกัน โดยไม่ไหวติง  นายทัพปีกขวาเห็นดังนั้น จึงเงื้อดาบฟันบ่าเฉลียง ปรากฏว่าไม่เข้า ได้ยินแต่เสียง เขาฟันซ้ำอีกทีทั้งบ่าซ้ายขวาปรากฏว่าไม่เข้า พ่อท่านฝาก็ยังนั่งอยู่ในท่าเดิม นายทัพตกใจ รีบก้มลงกราบ แล้วรีบกลับไปค่ายของตน

        ฝ่ายทางค่ายเมืองถลาง ได้ยิงปืนใหญ่ออกไปยังค่ายพม่า ทำให้กองทัพพม่าไม่สามารถที่จะเข้าปีนค่ายหรือเข้าใกล้รั้วค่ายได้ เมื่อแม่ทัพใหญ่ทราบว่านายทัพปีกขวาไม่สามารถที่จะเข้าตีค่ายเมืองถลางได้ จึงสั่งให้นายทหารไปจับมาจะฆ่าเสีย แต่ด้วยความบังเอิญที่ตัวแม่ทัพใหญ่ถึงแก่กรรมกะทันหันที่ภูเก็ตท่าเรือ ตัวนายทัพปีกซ้ายขวาเห็นว่าไม่มีแม่ทัพควบคุมทัพ จึงพากันสั่งถอนทัพลงเรือยกขึ้นไปพักทัพที่ปากจั่น แขวงชุมพร

       เมื่อทัพพม่ายกกลับไปแล้ว ชาวเมืองถลางจึงออกจากค่าย ไปเยี่ยมพ่อท่านฝา เป็นที่โจษขานกันมากเรื่องที่พม่าฟันพ่อท่านฝาแต่ไม่ระคายเคืองผิวท่าน และมิได้ทำอันตรายพ่อท่าน

 

 

                                  ********

 

 

หมายเหตุ

 

๑ )  เรื่องฟันไม่เข้าแทงไม่ออกหรือยิงไม่ออกนี้ในพงศาวดารไทยมีกล่าวถึงอยู่ ๒ เรื่องคือเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ราชทูตพระวิสูตรสุนทร(โกษาปาน)เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ. ๒๒๒๘ อีกเรื่องหนึ่ง สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งสองเรื่องอยู่ในฉบับตำราเรียนของกรมศึกษาธิการ ปี ร.ศ. ๑๒๖(พ.ศ. ๒๔๕๑)   

       สมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

 

“ครั้นถึงเดือน ๑๑ ในปีกุนนพศกนั้น จึ่งเสด็จยาตราทัพเรือ ๑๐๐ลำเศษ พลทหารประมาณ ๕๐๐๐ ยกจากเมืองจันทบุรีมาทางทเล ได้ทราบข่าวว่า พระยาอนุราฐเจ้าเมืองชลบุรีกับหลวงพลขุนอินเชียงมิได้ละพยศอันร้าย กลับกระทำโจรกรรม ออกตีชิงสำเภาแลเรือลูกค้าวานิชเหมือนแต่ก่อน มิได้ตังอยู่ในธรรมโอวาท ซึ่งมีพระประสาทสั่งสอนนั้น จึ่งให้หยุดทัพเรือเข้าประทับ ณ เมืองชลบุรี แล้วให้หาพระยาอนุราฐลงมาเฝ้า ณ เรือพระที่นั่ง ตรัสถามก็รับเป็นสัตย์ จึ่งสั่งให้ขุนนางนายทหารไทยจีน จับพระยาอนุราฐประหารชีวิตเสีย แลพระยาอนุราฐคงกระพันในตัว แทงฟันหาเข้าไม่ เพราะด้วยสะดือ

เปนทองแดง จึ่งให้พันธนาการ แล้วเอาถ่วงน้ำเสียในทเลก็ถึงแก่กรรม...”   

              

๒ )  ตำนานฉบับนี้ ผม ผู้เขียน ปรับให้สอดคล้องตามความเป็นจริง จึงต่างจากฉบับแผ่นปลิวของทางวัดบ้านดอนชื่อ “ประวัติ วัดเทพกษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๓ )  ส่วนคำว่า "วัดเจ้าฟ้า" "หลวงพ่อท่านเจ้าฟ้า" "สมเด็จเจ้าฟ้า" กำลังศึกษาที่มาอยู่

 

 

 

 

                  :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔       

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง