Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หลวงพ่อเกษร

 


 

 

 

วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

        หลวงพ่อเกษร เป็นชื่อของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดสว่างอารมณ์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ .. สูง ๘๐.. เมื่อดูโดยไม่สังเกตอาจจะคิดว่า เป็นพระที่สร้างจากปูนปั้น หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง พุทธลักษณะก็ไม่ได้งดงามตามคตินิยม แต่ก็แปลกที่ผู้สร้างได้มีแนวความคิดที่ไม่เคยมีใครเคยคิดสร้างมาก่อน จึงเป็นความแปลกที่ไม่ซ้ำแบบผู้ใด ประกอบกับการที่มีอายุและประวัติการสร้างนานประมาณ ๒๐๐ ปี ควรที่จะรวบรวมประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกษรไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของคนรุ่นต่อไป เพราะผู้ที่ไม่ทราบต่างนึกว่า หลวงพ่อเกษร เป็นพระสงฆ์อดีตเจ้าอาวาสบ้าง เป็นเกจิอาจารย์บ้าง เมื่อได้อ่านเอกสารนี้คงจะได้ทราบ                  

 

        วัดสว่างอารมณ์แรกเริ่มก่อนสร้างวัดได้มีพระธุดงค์ เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อ พระช่วง เพื่อมานมัสการรอยพระพุทธบาทที่เกาะแก้วพิสดาร เนื่องจากการไปมาระหว่างบ้านราไวย์กับเกาะแก้วพิสดารไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ท่านจึงต้องมาปักกลดพักที่บ้านราไวย์ นัยว่า พักปักกลดใต้ต้นพิกุลใหญ่ในวัด เพื่อขอให้ญาติโยมชาวบ้านช่วยนำเรือไปส่งที่เกาะแก้วพิสดาร และพักค้างคืนที่เกาะแก้วพิสดาร ญาติโยมต้องคอยเป็นธุระในการช่วยนำของขบฉันไปส่งที่เกาะแก้วพิสดาร เมื่อกลับมาจากเกาะแก้วพิสดารก็ได้กลับมาปักกลดพักที่เดิม ก่อนที่จะเดินทางกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับนิมนต์จากชาวบ้านว่าเมื่อออกพรรษาในปีต่อมาท่านจะกลับมาอีก

 

 

        ก่อนที่พระช่วงจะกลับพระนครศรีอยุธยา  ท่านรับจะจัดสร้างพระพุทธรูปไว้ให้ชาวบ้านบูชา โดยขอให้ญาติโยมได้ช่วยกันรวบรวมดอกไม้และเกสรดอกไม้ ๑๐๘ ชนิดและให้เก็บดอกไม้ที่ชาวบ้านบูชาพระที่แห้งเหี่ยว เพื่อจะนำมาสร้างพระพุทธรูปไว้ประจำหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านก็ได้ช่วยกันรวบรวมเตรียมไว้ให้ เมื่อพระช่วงเดินทางกลับมาบ้านราไวย์ในปีต่อมา ก็ได้นำดอกไม้และเกสรดอกไม้ ๑๐๘ ชนิด รวมกับดอกไม้แห้งของชาวบ้านที่เก็บรวมรวมจากการบูชาพระ มาตากแห้งบดเป็นผง แล้วรวบรวมเปลือกหอยมาเผาบดผสมผงเกสรดอกไม้และว่านต่าง ๆ มาผสมรวมกับดินที่ได้จากที่สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งนำมาจากสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ผสมเข้าด้วยกันปั้นและทำพิธีปลุกเสก โดยเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ๙ รูป มาเข้าร่วมพิธีปลุกเสก แล้วนำมาตั้งไว้เป็นที่บูชาของญาติโยมชาวราไวย์บริเวณที่ชาวบ้านสร้างที่พักสงฆ์ให้ เหตุการณ์ตอนนั้นยังไม่ได้สร้างวัดขึ้น แล้วพระช่วงก็เดินทางกลับพระนครศรีอยุธยา จากนั้นท่านก็ไม่ได้กลับมาบ้านราไวย์อีก

 

        ต่อมาเมื่อประมาณ พ..๒๓๘๐ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓  พระบุญรอด ธมมกาโม เดินธุดงค์มาจากอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชาวบ้านก็ได้นิมนต์เข้าพักที่พักสงฆ์และจำพรรษา ต่อมาญาติโยมได้จัดสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม จนเป็นหลักฐานมั่นคงมีฐานะเป็นวัดสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๓๘๕ ชาวบ้านนิยมเรียก “วัดราไวย์” ตามชื่อบ้าน โดยมีอุโบสถเป็นอาคารชั่วคราวระยะแรกมุงด้วยตับจากต่อมาได้ปรับปรุงเป็นสังกะสี เมื่ออุโบสถหลังเดิมชำรุด คณะพุทธบริษัทได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลังเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๐๙ และผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๓  ดังนั้นประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกษร จึงเก่ามีมาก่อนที่จะตั้งวัดเสียอีก

 

 

 

        หมายเหตุ คำว่า “หลวงพ่อเกษร” เป็นคำเดิมที่ใช้ในความหมายของคำว่า “เกสร” ในปัจจุบัน เห็นว่า เป็นชื่อเฉพาะของหลวงพ่อไปแล้ว   

 

        รวบรวมจากคำบอกเล่า ของพระครูสุพจน์ธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์รูปปัจจุบัน และเอกสารประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓ ของกองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๗

 

     ตอ่มาผู้มีจิตศรัทธาได้หล่อโลหะองค์เท่าหลวงพ่อเกษรประดิษฐานบนแท่นด้านหน้าองค์เดิม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

 

        นอกจากนี้ทางวัดได้สร้างเหรียญและพระบูชาหลวงพ่อเกษร รุ่นแรกเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๑ จนถึงรุ่นปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อหารายได้บูรณะเสนาสนะ

 

 

 

              :    มงคล  ห้วยจันทร์  รวบรวม

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง