Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ป่าคลอก

 

 

 

 

 

ป่าคลอก เป็นตำบล เรียกว่า ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

       หากได้ยินชื่อนี้ แน่นอนว่า ต้องมีคำถามตามมาว่า เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า  “ป่าคลอก”

         คนภูเก็ตสมัยก่อนมักสอนลูกหลานถึงที่มาของคำนี้ เพื่อให้ลูกหลานได้ซึมซับความโหดร้ายของสงคราม แต่น้อยคนที่ทราบว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.๒๓๕๓ ต่างเข้าใจกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยท้าวเทพกระษัตรีที่ทำสงครามกับพม่าเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๘

        มิหนำซ้ำในปัจจุบัน คนต่างถิ่นบางคนที่เข้ามาอาศัยตำบลป่าคลอกได้ปั้นเรื่องราวว่า ไม่ใช่พม่าจุดไฟเผาชาวถลางหรอก เขาได้เล่าให้ผม(ผู้เขียน)ฟัง ...

        ภายหลังจากการสงครามพ.ศ. ๒๓๒๘ แล้ว พม่าเรื้อไปนาน ถึง ๒๔ ปี จึงคิดยกทัพมาตีเมืองถลางอีก โดยมีรี้พล ๗๐๐๐ นาย อะเติงวุนจึงตั้ง งะอุน เจ้าเมืองทวาย เป็นแม่ทัพถือพล ๓๐๐๐ เจยะตุเรียงจอ ปลัดเมืองทวาย เป็นปลัดทัพฝ่ายขวา สิงขะตุเรียงเจ้าเมืองมะริด เป็นปลัดทัพฝ่ายซ้ายถือพล ๑๐๐๐ ให้พละยางอ่องงะมะยะตะเล เป็นยกกระบัตรทัพ รวมทหาร ๑๐๐๐๐ นาย ปืนหลัก ๒๐๐ กระบอก ปืนคาบศิลา ๓๕๐๐ กระบอก ปืนหน้าเรือ ๓ นิ้ว ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ๒๐ กระบอก รวมทั้งหมด ๓๗๒๐ กระบอก พร้อมจ่ายดินปืนกระสุนและข้าวสารคนละ ๓ สัด เรือ ๒๓๗ ลำ ให้ยกไปตีเมืองถลางพ.ศ. ๒๓๕๒

        งะอุนให้เจยะตุเรียงจอถือพล ๔๐๐๐ นาย สิงขะตุเรียงถือพล ๓๐๐๐ นาย เข้าล้อมค่ายเมืองถลางที่บ้านดอน แต่ทหารไม่พอขาดทางทิศใต้จึงปล่อยว่างไว้ ฝ่ายงะอุนยกไปทางฝั่งตะวันออกเข้าอ่าวยามูจอดเรือที่นั่นเข้าตีเมืองภูเก็ตท่าเรือที่บ้านท่าเรือ ซึ่งมีอาคารตึกเกือบร้อยหลัง แต่บังเอิญงะอุนตายกะทันหันที่ท่าเรือ ทัพซ้ายขวาจึงยกกลับไปตั้งทัพที่ระนอง อะเติงวุนให้งะซานเป็นแม่ทัพยกลงไปตีใหม่ ด้วยรี้พลใกล้เคียงกัน

         ทัพเจยะตุเรียงจอกับทัพสิงจะตุเรียงเข้าล้อมค่ายถลาง แต่มีทหารไม่พอครบทุกทิศ ขาดทิศใต้ เมื่อทัพของตุเรียงสาละกะยอเป็นแม่ทัพถือพล ๘๐๐๐ ยกไปตีเมืองชุมพร เมืองแตกแล้ว จึงยกลงไปสมทบตีเมืองถลาง ทหารหนีทัพเหลือประมาณ ๖๐๐๐ ยกลงมาล้อมเมืองถลางทางทิศใต้  รวมพลพม่าประมาณ ๑๓๐๐๐ นายเข้าตีพร้อมกัน ขณะที่ค่ายถลางมีรี้พลประมาณ ๒๐๐๐ พม่าล้อมอยู่ ๒๗ วัน  เมืองถลางก็แตกเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๕๒ จ.ศ.๑๑๗๑(ปีใหม่เริ่มเดือนเมษายน)  เดือนยี่ ขึ้น ๙ ค่ำ พม่าเผาเมืองเผาวัดเสียราบเรียบ ได้ปืนใหญ่ขนาดกระสุน ๓ – ๔ นิ้ว จำนวน ๘๔ กระบอก ปืนหลัก ๒๐ กระบอก ปืนคาบศิลา ๕๐ กระบอก รวม ๑๕๔ กระบอก ดีบุกที่ถลุงแล้ว ๓๐๐๐ ปึก จับชาวบ้านได้ ๓๐๐ เศษส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่วนคนหนุ่มถูกฆ่าทิ้ง ชาวถลางสู้ศึกคาค่ายครั้งนี้ล้มตายกว่าพันคน พระยาถลางบุญคงสู้ข้าศึกจนถูกจับคาค่ายเช่นเดียวกัน พม่าจึงส่งสิ่งของและคนไปยังเมืองทวาย อะเติงวุนทำหนังสือส่งพระยาถลางบุญคงไปเมืองหลวงอังวะ

         พม่ารีบต้อนเชลยชาวถลาง ด้วยการเอาเส้นหวายเล็กผูกข้อเท้าเข้าเป็นพวงกันหนี พามาลงเรือที่อ่าวยามู เมื่อถึงชายหาด ปรากฏว่าทหารพม่ามีจำนวนมากที่จะลงเรือ เหลือเรือพอใส่เชลยได้ไม่กี่ลำ เชลยที่เหลือจึงต้อนเข้าคอก เอาทางมะพร้าวสุม แล้วจุดไฟเผา ให้สำลักควันไฟและเผาไหม้จนตายเกลี้ยง แล้วรีบลงเรือออกทะเลไป ด้วยเกรงทัพไทยจะยกมาช่วย บริเวณนั้น ชาวถลางจึงเรียกขานกันต่อมาว่า “ป่าคลอก”  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแค่ ๒๐๐ ปีเอง         

 

        ชาวถลางที่สู้ตายคาค่าย ถูกจับเผาทั้งเป็นที่บ้านป่าคลอก ถูกจับไปเมืองพม่า ที่หนีรอดไปได้ พวกเขาจึงเป็นวีรบุรุษชาวถลางสู้ศึก ที่ชนรุ่นหลังต้องยกย่องเชิดชู ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ ตามลัทธิศาสนาของตน เผื่อว่าผู้ที่ยังทนทุกข์เป็นห่วงอยู่จะได้ไปที่สงบ

 

 :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

 

         

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง