Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ตายมดึงลากหอก

 

ตายมดึง

        ตั้งแต่สมัยที่เกาะภูเก็ตยังไม่กลายเป็นเกาะ มีผืนแผ่นดินติดต่อกับจังหวัดพังงา มีชายวัยสูงอายุคนหนึ่งชื่อ “ตายมดึง” อาศัยตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่บนเกาะภูเก็ต ตรงที่ปัจจุบันนี้เรียกว่า “บ้านกะรอน” ในเขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ อาชีพของตายมดึงคือ ทำนา ทำไร่ เพาะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ เนื่องจากเป็นถิ่นที่มีดินดี ฝนดีไม่ว่าปลูกอะไรก็เจริญงอกงาม สถานที่ตายมดึงแกปลูกไร่กล้วย ก็เรียกกันว่า “เขากล้วย” อยู่ในท้องที่ตำบลเทพกษัตรีย์ อำเภอถลาง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีกล้วยอยู่มาก ขึ้นอยู่บนภูเขาอันเป็นป่าสงวน ก็เชื่อกันว่าเป็นผลมาตั้งแต่ครั้งตายมดึงแกปลูกไว้ สถานที่ตายมดึงลากทางใบกล้วยนำมากรีดก้านเอาใบตอง จึงเรียกว่า “บ้านลาก” สถานที่ตากใบตองกล้วยก็เรียกว่า “บ้านป่าตอง” อยู่ในเขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ สถานที่ที่ตายมดึงใช้เป็นส้วมถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เรียกว่า “เขาขี้” อยู่ในตำบลเทพกษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตปัจจุบันนี้

        อยู่มาวันหนึ่ง มีช้างของ “ตางุ้ม” ตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเมืองพังงาหลุดหนีออกมาหากินถึงเมืองภูเก็ต พบไร่กล้วยใหญ่ใบงามที่ตายมดึงปลูกไว้เห็นเป็นอาหารอันโอชะ ช้างจึงกินเสียเกือบหมด พอตายมดึงมาดูแลไร่ รู้ว่ามีช้างมาลักกิน จึงเกิดความโกรธเป็นกำลัง ฉวยหอกได้ก็ออกเดินทางสะกดรอยไล่ติดตามช้างตัวนั้นไปทันที

        เมื่อเดินทางไล่ตามช้างไปเหนื่อยก็หยุดเอาหอกปัก แล้วนั่งพักเหนื่อย ที่ตรงนั้นจึงเรียกว่า “เขาบ่อ” อันเกิดจากรอยปักหอก อยู่ในเขตตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา พอหายเหนื่อยก็ออกติดตามช้างมาอย่างกระชั้นชิด ตายมดึงเดินแบกหอกไปบ้าง เดินถือลากไปบ้าง ตรงที่แกเดินลากหอกผ่านไป จึงได้เรียกว่า “บางลากหอก” เนื่องจากหอกมีขนาดใหญ่มีความคมมาก พอลากผ่านภูเขาๆก็ขาดออกจากกัน จึงเรียกว่า “เขาขาด” (ช่องเขาขาด) ลากครูดไปกับดินก็กลายเป็น “คลองตาดึง”

       ครั้นพอตามช้างทัน ก็เอาหอกพุ่งช้างถูกตรงท้องหรือพุงช้างพอดี ช้างก็ล้มตายทันที ในท่าหมอบหันหัวไปทางทิศใต้ กลายเป็น “เขาช้าง”เป็นฉากหลังของตัวเมืองพังงาในปัจจุบัน ตรงพุงช้างก็ถูกแทงแผลเหวอะหวะเลือดไหลโกรก ก็กลายเป็น “ถ้ำพุงช้าง” มีกระแสน้ำไหลออกมาจากใต้ภูเขาใสเย็นตลอดชั่วนาตาปี แหย่งหรือวงที่ผูกอยู่บนหลังช้าง ก็เลื่อนหล่นไปทางท้ายช้าง กลายเป็นเขาลูกหนึ่งเรียก “เขาวง”

        ตายมดึงตัดเอางาทั้งคู่นำไปตั้งพิงไว้ จึงกลายเป็นภูเขาด้วย เรียกว่า “เขาพิงงา” ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน ส่วนหอกตายมดึง นำไปล้างที่ “สระบัว” ซึ่งยังมีอยู่จนเดี๋ยวนี้

        ส่วนตางุ้มเจ้าของช้าง เมื่อช้างหลุดหนีไป ก็คดข้าวใส่ห่อ ผูกชายผ้าขาวม้าเตรียมเป็นเสบียงกรัง สะพายหลังออกติดตาม แต่ทว่าไม่ทันเหตุการณ์ ช้างถูกตายมดึงแทงตายเสียแล้ว มาพบช้างตัวโปรดซึ่งมีอยู่ตัวเดียวตาย ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นล้นพ้น เห็นเลือดช้างยังไหลไม่หยุด ไม่กล้ามองเลือดและรอยแผลที่ถูกแทง ได้แต่นั้งก้มหน้างุ้มหันไปทางทิศเหนือ ซบหน้าร้องไห้จนขาดใจตาย กลายเป็น “เขางุ้ม” บนแผ่นหลังที่ตางุ้มสะพายข้าวห่อมาด้วยกันสองห่อ ก็ยังเห็นเป็นปุ่มอยู่คู่หนึ่งชัดเจน เขางุ้มอยู่หน้าเมืองพังงา ไม่ห่างจากถ้ำพุงช้างและศาลากลางจังหวัดพังงาเท่าใดนัก

***

คัดลอกจาก

๑.    ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ (๒๕๑๗) โบราณวัตถุสถานในภาคใต้ตอนเหนือ รวม ๗ จังหวัด หน้า ๑๒๒-๑๒๔ กรมศิลปากร

 

 

ตายมดึง อ่านว่า "ตา - ยม - ดึง อีกชื่อหนึ่งที่เล่ากันมาคือ ตายมดึงลากหอก


 

 

 

๒.  

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง