Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หลวงชนาทรนิเทศ (เฉ่งห้อ ทองตัน)

 

 

หลวงชนาทรนิเทศ (ตันเฉ่งห้อ)

 

ตระกูล “ทองตัน” : ขุนชนานิเทศ และ หลวงชนาทรนิเทศ

    บรรพชนผู้เป็นต้นตระกูล  “ทองตัน”  ตระกูลใหญ่อีกตระกูลหนึ่งของเมืองภูเก็ต  คือ  นายตันเซียวเซอะเดินทางจากบ้านเกิดที่ตำบลน่ำฉั่วมณฑลฮกเกี้ยน  มาอยู่เมืองภูเก็ตตั้งแต่อายุได้  ๑๑  ปี  ประมาณปี  พ.ศ.๒๔๑๙  ในสมัยรัชกาลที่ 

    ประสบความสำเร็จจากการเปิดร้านขายของชำแถวถนนถลาง  ชื่อร้าน  ซุ่ยหิ้นจั่ง  และการค้าส่งออกหอม  กระเทียม  พริกไทย  ระหว่างภูเก็ต  ตรัง  และปีนัง  เมื่อมีฐานะมั่งคั่งขึ้นได้ซื้อบ้านหลังแรก  (อยู่ตรงตัวหัวมุมถนนดีบุก  ถนนเทพกระษัตรีด้านหลังโรงแรมซิตี้ปัจจุบัน)  จากนั้นก็เริ่มทำกิจการเหมืองแร่ที่เหมืองป้อช่างบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนดาวรุ่งในปัจจุบัน  และกิจการบ้านเช่าแถวบางเหนียว  ถนนภูเก็ต  แถวน้ำ  แถวถนนรัษฎา  และถนนถลาง  รวมแล้วไม่ต่ำกว่า  ๓๐๐  หลัง

    สร้างสถานบันเทิงสำหรับภูเก็ตสมัยนั้น  คือโรงละคร  ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์ชื่อ  “เฉลิมตันติ)  (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงภาพยนตร์ไปแล้ว  ลูกหลานในชั้นหลังได้เปลี่ยนเป็นสถานออกกำลังกายโดยใช้ชื่อว่า  “สยามสปอร์ต  คลับ”)

    ตันเซี่ยวเซอะ  ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากรัชกาลที่    เป็น  “ขุนชนานิเทศ”  มีตำแหน่งทางราชการเป็นกำนันตำบลทุ่งคา  เมืองภูเก็ต  ได้สร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์แก่ชาวภูเก็ตหลายอย่าง  โดยเฉพาะการบริจาคทรัพย์สิน

 

ตระกูล  “ทองตัน”  ขุนชนานิเทศ  และหลวงชนาทรนิเทศ

เงินทองและที่ดินสร้างศาลเจ้า  ได้แก่  ศาลเจ้า  “ฮกหงวนก้ง”  (อยู่ติดกับร้านหมี่ต้นโพ  ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา)  ศาลเจ้า  “เจ่งอ๋อง”  (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)  ศาลเจ้า  “เจ้าแม่กวนอิม”  (ใกล้วงเวียนถนนบางกอก)

            ขุนชนานิเทศมีภรรยา    คน  ภรรยาคนแรกเป็นคนไทย  ชื่อนางนุ้ย  เป็นชาวจังหวัดตรัง  มีบุตรด้วยกัน    คน  เป็นชายทั้งหมด  คือ  ตันเฉ่งห้อ  หรือหลวงชนาทรนิเทศ  ตันเฉ่งกาง  และตันเฉ่งเกียดหรือขุนตันติวานิชกรรม  ส่วนภรรยาคนที่    ไม่มีบุตรด้วยกันเลย  นอกจากนี้ขุนชนานิเทศยังมีบุตรบุญธรรมอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิง 

ขุนชนานิเทศถึงแก่กรรมเมื่อ  พ.ศ.๒๔๖๙ 

หลวงชนาทรนิเทศหรือตันเฉ่งห้อเกิดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๕  ได้รับการศึกษาจากเมืองปีนังตามความนิยมของคนจีนภูเก็ตสมัยนั้น  เริ่มประกอบอาชีพช่วยบิดาทำการค้าและเหมืองแร่  และกิจการเรือสินค้าเดินสมุทรระหว่างประเทศถึง    ลำด้วยกัน  คือ  เรือมหาชัย  เรือซีแอน  และเรือยูนิค  ขณะที่กิจการเดินเรือรับส่งสินค้ากำลังรุ่งเรือง  ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่    เรือถูกรบกวนจากทหารญี่ปุ่นทำให้ดำเนินกิจการไม่ได้  จึงถอดเครื่องจักรในเรือมาใช้ในกิจการเหมืองแร่แบบเหมืองสูบฉีด

ตันเฉ่งห้อได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  “หลวงชนาทรนิเทศ”  จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๗๔  ตำแหน่งกรมการเมืองพิเศษ  ศักดินา  ๖๐๐  ในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านการศึกษาและช่วยเหลืองานราชการมาโดยตลอด  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนดาวรุ่ง  เป็นเจ้าของ  ผู้จัดการ  และครูผู้สอนในโรงเรียนสอนภาษาจีน  คือ  โรงเรียนส่องเด็ก  ตลอดจนบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนวัดเทพนิมิตรและบริจาคทรัพย์ซื้อปืนใช้ในกิจการตำรวจมะเร็งในช่องปากเครื่องแรกของไทย 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่    หลวงชนาทรนิเทศเป็นเสรีไทยคนหนึ่งที่มีบทบาทในการต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น

ชีวิตส่วนตัวของหลวงชนาทรนิเทศมีภรรยา    คน  ภรรยาคนแรกชื่อไจ่หวั่นเป็นจีนชาวเมืองกัวลาลัมเปอร์  มีบุตรด้วยกันเป็นชาย    คน  หญิง    คน  ภรรยาคนที่    เป็นคนไทยชื่อละมุน  มีบุตรชาย    คน  หญิง    คน  คือ  นายไทย  ทองตัน  นายสำราญ  ทองตัน  นายทวี  ทองตัน  นายกิตติ  ทองตัน  และนางสาวรำลึก  ทองตัน

หลวงชนาทรนิเทศถึงแก่กรรมเมื่อ  พ.ศ.๒๔๙๗

 

คัดลอกจาก  :

 

ตระกูล”ทองตัน” : ขุนชนานิเทศ และ หลวงชนาทรนิเทศ” ภูเก็จ’๓๓  หน้า ๑๐๐-๑๐๒   (หนังสือที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓) กองประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต

 

*****

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง