Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

อาคารศรีพัชรินทรานุสรณ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

 

        โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเริ่มตั้งครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๔ เดิมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดโฆษิตวิหาร เมื่อรัชกาลที่ ๖ เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตพ.ศ. ๒๔๖๐ ทรงเห็นว่าที่เดิมคับแคบ จึงโปรดฯให้ย้ายมาตั้งเชิงเขารังริมถนนเยาวราชตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๐ พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างอาคารเริ่มแรก และปลูกต้นมะฮอกกานี ในปีพ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นพระราชชนนีในรัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคต จึงได้มีการสร้างอาคารเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ ชื่ออาคาร “ศรีพัชรินทรานุสร พ.ศ. ๒๔๖๔”  ถึงปัจจุบันพ.ศ. ๒๕๕๘ อาคารหลังนี้จึงมีอายุ ๙๔ ปี ปัจจุบันใช้เป็นหอสมุด บางส่วนดูเหมือนชำรุดกำลังรอบูรณปฏิสังขรณ์    

       รูปทรงอาคารชั้นเดียวยกพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีระเบียงสามด้านยกเว้นทิศเหนือ ซึ่งเดิมน่าจะมีระเบียงโดยรอบ อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ระเบียงด้านหลังมีการต่อเติมบางส่วน หลังคาเป็นดาดฟ้า ซึ่งเดิมไม่ทราบว่าเป็นดาดฟ้าหรือหลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยโครงหลังคาเป็นไม้ แต่ด้วยกาลเวลาทำให้หลังคาต้องเปลี่ยนเป็นดาดฟ้า ซึ่งน้ำฝนรั่วซึมได้ง่าย อาคารหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยแบบชิโนยูโรเปียน เสาทรงสี่เหลี่ยมผิวเกลี้ยงแบบโดริก มีฐานบัวรองรับรูปทรงโค้งแบบโรมันมีริ้วหลายชั้น เหนือส่วนโค้งมีรูปหินสลักหรือคีย์สโตน บริเวณอาร์เขดด้านล่างเป็นลูกกรงปูน บริเวณประตูทางเข้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนมีคีย์สโตน เหนือคีย์สโตนเป็นรูปปีกนกโดยรอบไม่มีคิ้วบัว รอบดาดฟ้าเป็นพาราเพ็ตคือเป็นผนังปูนโดยรอบเพื่อปิดซ่อนชายคา และทำเป็นรางน้ำฝน ด้านหน้าอาคารเหนือขึ้นไปมีป้าย ลักษณะคล้ายป้ายอาคารศาลมณฑลภูเก็ตพ.ศ. ๒๔๕๙ ซึ่งคล้ายกับสถาปัตยกรรมฮอลันดา อักษรปูนปั้น "ศรีพัชรินทรานุสร พ.ศ. ๒๔๖๔" พร้อมด้วยพระรูปตราประจำพระองค์

       อย่างไรก็ตาม จากภาพถ่ายในวันที่ ๘ กันยนยน  ๒๕๖๐ ได้รื้อหลังคาออกหมด เหลือแต่โครงผนังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

      ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า อาคารได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นหลังคาทรงปั้นหยาตามคาด ใช้กระเบื้องว่าว ทาสีส้มกับสีขาว กำลังจะเสร็จ แต่ยังกั้นห้ามเข้า

 

 

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๘

 

 เพิ่มเติม ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 เพิ่มเติม ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

*****

 

ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อ วันที่ ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

โดย

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

 

ถ่ายเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

โดย

ผศ. สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

****

 

ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐

 

 

โดย

 

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

 

 

 

*****


ภาพชุดนี้ ถ่ายเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑

 

 

โดย

 

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******

 

ขอบคุณสวรรค์

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง