Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ขุนชินสถานพิทักษ์ (อยู่อี่ ตัณฑวณิช)

 


       ขุนชินสถานพิทักษ์ หรือ นายอยู่อี่ ตันฑวณิช หรือ ตันอยู่อี่ เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้รุ่งเรือง อันเป็นรากฐานในการพัฒนามาสู่ยุคปัจจุบัน ชาวภูเก็ตเรียกท่านว่า "ขุนชิน"

        ขุนชินสถานพิทักษ์ เป็นบุตรของพระพิทักษ์ชินประชา(ตันม้าเสียง) พระพิทักษ์ชินประชามีบุตรธิดารวม  ๑๑ คน คือ ตันอยู่อี่ ตันอยู่เอี่ยว ตันอยู่เกี้ยง ตันสวดศรี ตันสวดจิต ตันสวดเช้ง ตันอยู่เก้ง ตันอยู่เหลียง ตันสวดเอ๋ง ตันอยู่ซิด และตันสวดเอี่ยม

        ขุนชินสถานพิทักษ์ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ณ บ้านตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   ได้รับการศึกษา ชั้นประถมจากโรงเรียนจีน ส่องเต็ก ถนนดีบุกตรงกันข้ามกับวัดมงคลนิมิตร  และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)  หลังจากนั้น บิดาได้ส่งไปศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เมืองปีนัง รัฐมลายูของอังกฤษ  หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายที่เมืองปีนังแล้วจึง ได้เดินทางกลับมาทำงานในกิจการของบิดา

        ในด้านครอบครัว ในปี ๒๔๗๓ ท่านได้แต่งงานกับ เจ้าสาว จากเมืองปีนังคือนางสาวอู่ชี้ กอย์ บิดาได้ยก บ้านชินประชา ซึ่งสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๒ ให้เป็นเรือนหอ มีบุตรด้วยกัน ๔ คน  คือ

นายประชา  ตัณฑวณิช

นางจันทราวรรณ  ตัณฑวณิช ฉั่ว                        

นายประธาน  ตัณฑวณิช

นางจันทราภา  ตัณฑวณิช โชควาณิชพงค์

ต่อมาท่านได้ภรรยาคนที่ ๒ คือนางกัลยา ตัณฑวณิช มีบุตร ๒ คน คือ

นางชยา ตัณฑวณิช

นายสมชาย  ตัณฑวณิช

        ในด้านหน้าที่การงานนั้น ในปีพ.ศ. ๒๔๗๑  บิดาได้ให้ไปดูแลกิจการเหมืองแร่ดีบุกที่ บ้านบางเนียง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

        ในปีพ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองภูเก็ตเป็นครั้งแรก หลวงพิทักษ์ทวีป ได้เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และ อยู่อี่ ตัณฑวณิช ได้เป็นเทศมนตรีในสมัยนั้น และได้รับ บรรดาศักดิ์เป็น ขุนชินสถานพิทักษ์ 

         ในปีพ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต ขุนพิทักษ์ชินประชาได้สมัครและได้รับคะแนนอันดับแรกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐

เมื่อมีการยุบสภา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ มีการจัดให้เลือกตั้งใหม่ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ มีผู้ขอให้ท่านลงสมัครเลือกตั้งต่ออีกสมัย แต่ขุนชินฯได้ปฎิเสธไปเพราะมีภารกิจดูแลธุรกิจของครอบครัว แต่ได้ให้การสนับสนุนผู้อื่นและให้คำปรึกษาต่อไป

        ขุนชินฯมีธุรกิจหลายอย่าง เพราะความเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมาก จึงมีการติดต่อให้ขุนชินฯเป็น ตัวแทนการค้า เช่น เป็นตัวแทนบริษัทเดินเรือ ทั้งภาคพื้นเอเชียและยุโรปของ STRAITS STEAMSHIP CO.LTD ของ ประเทศอังกฤษ ทั้งจังหวัดภูเก็ตและหาดใหญ่ เป็นตัวแทนจำหน่ายสุรา แม่โขง และอีกหลายอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ธนาคารกสิกรไทย ได้มาตั้งสาขาครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้ ขุนชินฯ เป็นผู้จัดการสาขาภูเก็ต คนแรก

        จากอุปนิสัย ของขุนชินฯ ท่าน เป็นคนร่าเริง  ใจกว้าง ชอบคบเพื่อน จึงมีเพื่อนฝูงอยู่ในวงราชการและ วงการธุรกิจ มากมายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อนฝูงรักใคร่ท่านมาก แม้เมื่อ ท่านได้เสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจเฉียบพลัน เมื่อ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย ได้มี เพื่อนฝูงอาทิ พล.อ.อ. ทวี  จุลละทรัพย์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและอีกหลายท่าน ได้กรุณาเดินทาง มาร่วมพิธีศพ ของขุนชินสถานพิทักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต. 

 

:  ทวียศ นาโคศิริ สัมภาษณ์ คุณประธาน ตัณฑวณิช เมษายน ๒๕๕๗

 

หมายเหตุ :

บรรดาศักดิ์ ขุนชินสถานพิทักษ์ น่าจะได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๔๗๑ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตพ.ศ. ๒๔๗๑  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ไม่มีการเลื่อนหรือตั้งบรรดาศักดิ์อีกเลย และยกเลิกบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๘๕

****

******

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง