Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

เมื่อขุนนางจีนรับเสด็จที่ภูเก็ต

 

 


 

 

        จากภาพถ่ายเก่าโบราณที่ปรากฏน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือรัชกาลที่ ๖ ที่ชุมชนชาวจีนตั้งแถวรับเสด็จในตลาดเมืองทุ่งคาหรือเมืองภูเก็ตในปัจจุบัน  ด้วยการแต่งกายแบบขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ชิง คือสวมชุดครุยหรือ สวมชุดเสื้อผ้าแขนยาวตัวเสื้อยาวถึงน่องทับกางเกงขายาว  สวมหมวกสานมีภู่ห้อยสีแดง ยอดหมวกมีสิ่งประดับ ซึ่งเป็นหมวกที่ใช้สวมในฤดูร้อน สวมรองเท้า ไม่เห็นสวมลูกประคำ ๑๐๘เม็ด เท่าที่เห็นในภาพน่าจะมี ๘ คน

        เสื้อครุยหรือเสื้อคลุมน่าจะเป็นสีเทา หน้าอกเสื้อไม่มีสัญลักษณ์แสดงยศตำแหน่งว่าเป็นขุนนางระดับไหน เป็นฝ่ายบุ๋นหรือฝ่ายบู๊

        โดยทั่วไปแล้ว ขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ชิง ถ้าหากถูกปลดลดยศตำแหน่ง แต่ยังคงเป็นข้าราชการอยู่ไม่ว่าฝ่ายทหารหรือพลเรือน  จะแต่งกายแบบนี้ แต่สวมชุดเสื้อคลุมสีดำเท่านั้น ส่วนหมวกก็ใช้แบบเดียวกัน ยกเว้นยอดหมวกห้ามใช้สิ่งของประดับตามยศตำแหน่ง

        ดังนั้น ขุนนางจีนที่ปรากฏในภาพ จึงไม่ใช่ขุนนางฝ่ายทหารหรือพลเรือน

        แล้วพวกเขาเป็นขุนนางกลุ่มไหน

        พวกขุนนางที่สวมชุดสีเทาไม่มีเครื่องหมายยศตำแหน่งที่หน้าอก มีกลุ่มเดียว คือข้าราชการในสำนักพระราชวังของฮ่องเต้ ซึ่งได้แก่ พวกข้าราชบริพารของฮ่องเต้ ส่วนใหญ่เป็นพวกขันที แต่ถ้าฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้เป็นข้าราชบริพารต่างพระเนตรพระกรรณก็ย่อมได้ นั่นหมายถึง พวกขุนนางเหล่านี้ คงต้องถวายรายงานไปยังกรุงปักกิ่ง

        ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิง บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย ขุนนางแทบทุกระดับฉ้อราษฎร์บังหลวง มีการซื้อขายตำแหน่งกันทุกระดับ ใครอยากเป็นขุนนางระดับไหนหาซื้อได้ด้วยเงิน โดยเฉพาะพวกขันทีขุนนางผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดวังหลวง การซื้อขายตำแหน่งที่มีชั้นยศระดับต่างๆราคาจึงแพงตามไปด้วย เมื่อได้รับยศแล้ว แต่ไม่มีตำแหน่งให้ว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานกรมกองไหน เพียงแต่มียศเท่านั้น โดยดูที่หน้าอกเสื้อรูปสัตว์อะไร เป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นหรือฝ่ายบู๊

       แต่ขุนนางจีนที่ปรากฏในรูปไม่มีตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จึงน่าจะเป็นขุนนางฝ่ายสำนักพระราชวังที่ฮ่องเต้ทรงตั้งให้เป็นข้าราชบริพารต่างพระเนตรพระกรรณ

        แต่อีกภาพหนึ่ง คือ หลิมบุ่นซ้วง 林文ผู้มีส่วนก่อตั้งศาลเจ้าซำซานเทียนเฮวกึ๋ง หรือศาลเจ้ามาจอโป๋ ถนนกระบี่ ท่านแต่งชุดขุนนาง สวมหมวกในฤดูหนาว มีประคำ๑๐๘ เม็ดห้อยคอ แสดงว่าถ้าท่านเป็นขุนนางฝ่ายพลเรือน น่าจะเป็นระดับ ๑-๕ เท่านั้นที่จะสวมประคำได้ แต่ถ้าเป็นทหารระดับ ๑ – ๔ จึงสวมประคำได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายภาพถ่ายของท่าน ไม่เห็นรูปสี่เหลี่ยมที่หน้าอกว่าเป็นสัตว์อะไร เพื่อแสดงชั้นยศและสังกัดทหารหรือพลเรือน

        ตำแหน่งขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ชิง กล่าวเพียงสังเขปเท่านั้น  มีดังนี้

        ขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนหรือฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น มีทั้งหมด ๙ ระดับ โดยนับเอาระดับสูงสุดเป็นระดับ ๑ ระดับต่ำสุด คือ ระดับ ๙ ในแต่ละระดับมีรูปสัตว์ตามระดับนั้นๆ ปักบนผ้าทรงสี่เหลี่ยมแล้วเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อคลุม ให้สังเกตว่าขุนนางคนไหนอยู่ระดับใด เป็นขุนนางฝ่ายบู๊หรือฝ่ายบุ๋น ให้ดูว่าใช้รูปสัตว์อะไร

        ขุนนางฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายบุ๋น  มี ๙ ระดับ เป็นรูปนกชนิดต่างๆ คือ

ระดับ ๑  นกกระเรียน
ระดับ ๒  ไก่ฟ้าสีทอง
ระดับ ๓  นกยูง
ระดับ ๔  ห่านป่า
ระดับ ๕  ไก่ฟ้าสีเงิน
ระดับ ๖  นกกระยาง
ระดับ ๗  นกเป็ดน้ำ
ระดับ ๘  นกคุ่ม
ระดับ ๙  นกแซงแซวสวรรค์

        ขุนนางฝ่ายทหารหรือฝ่ายบู๊ มี ๙ ระดับ เป็นสัตว์สี่เท้า ดังนี้

ระดับ ๑  กิเลน
ระดับ ๒  สิงโต
ระดับ ๓  เสือดาว
ระดับ ๔  เสือโคร่ง
ระดับ ๕  หมี
ระดับ ๖  เสือดำ
ระดับ ๗  แรด
ระดับ ๘  แรด
ระดับ ๙  ม้าน้ำ

        การปักรูปสัตว์ไม่ว่าขุนนางฝ่ายบุ๋นหรือบู๊ ให้ปักบนผ้าสี่เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้น สำหรับเย็บติดกับเสื้อคลุมตรงหน้าอกและด้านหลัง เสื้อคลุมเป็นสีดำ ส่วนเชื้อพระวงศ์ ใช้ผ้าทรงกลมปักรูปมังกร ตามลำดับชั้นความใกล้ชิดกับฮ่องเต้ อาจเป็นเสื้อคลุมสีเหลือง สีเทา ทรงสี่เหลี่ยมหมายถึงแผ่นดินหรือพลเมือง ส่วนวงกลมหมายถึงฟ้าสวรรค์สำหรับฮ่องเต้และเชื้อพระวงศ์

        นอกจากรูปสัตว์แล้ว ขุนนางสวมหมวกเหมือนกันแต่ต่างกันที่เครื่องประกอบหมวก เช่น ยอดหมวกประกอบด้วยหินมีค่าเพชรพลอยตามระดับที่กำหนด ขุนนางระดับ ๕ ถึงระดับ ๑ ใช้ขนนกยูงประดับหมวกและมีระดับด้วยคือ ขนนกยูง สามตาสองตาหรือตาเดียว ตามความดีความชอบในแต่ละครั้ง หากมีหลายครั้งอาจต่อกันยาวเลยทีเดียว ส่วนขุนนางระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ ใช้ขนนกสีดำทำด้วยขนอีกา       

        การสวมลูกประคำ ๑๐๘ เม็ด ขุนนางฝ่ายบุ๋น ระดับ ๑ ถึง ๕ เท่านั้นจึงสวมได้ ส่วนฝ่ายบู๊ ระดับ ๑ ถึง ๔ จึงสวมได้ ลูกประคำเหล่านี้ทำด้วยหินมีค่าทั้งสิ้น ตามระดับของผู้สวมใส่ ที่น่าสังเกตก็คือ บางคนมีลูกประคำเม็ดเล็กเป็นพวงๆละห้าเม็ด คาดเดาว่าน่าจะมีผลงานเป็นเยี่ยม จึงได้รับลูกประคำเม็ดเล็กจำนวนห้าเม็ดมาผูกติดกับพวงใหญ่ หากมีผลงานดีเยี่ยมหลายครั้งก็คงได้รับหลายพวง

       เสื้อผ้าลวดลายมังกรใช้สำหรับฮ่องเต้และเชื้อพระวงศ์เท่านั้น ยกเว้น ขุนนางที่ได้รับความดีความชอบระดับสูงกว่าระดับหนึ่ง หรือเป็น อ๋อง เช่น อู๋ซานกุ้ย เป็นต้น การแสดงงิ้วเป็นฮ่องเต้หรือเชื้อพระวงศ์ให้ใช้เสื้อมังกรสี่เล็บสามเล็บ

        อนึ่ง ขุนนางที่รับราชการในวัง โดยเฉพาะพวกขันที ไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมชุดขุนนางทั้งสองฝ่ายได้ ต่อมามีการออกแบบชุดขุนนางในวังระดับต่างๆโดยเฉพาะขึ้น ส่วนทหารราชองครักษ์หรือทหารรักษาวังแต่งตัวตามหน่วยกรมกองเดิมที่ได้รับคำสั่งให้มาเป็นองครักษ์

        ขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ชิงที่เข้ามาอาศัยในเมืองทุ่งคาหรือเมืองภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองภูเก็ตในสมัยนั้น ที่มีประชากรชาวจีนเข้ามาเป็นกุลีเหมืองแร่ดีบุกและทำมาค้าขาย จำนวนหลายหมื่นคน พวกขุนนางเหล่านั้นคงมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับมอบหมายมาจากกรุงปักกิ่ง เพราะจีนถือว่า สยามเป็นมณฑลหนึ่งของจีน มีผู้ปกครองที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้เป็น “อ๋อง” พร้อมเครื่องยศ

      

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

 

***

หมายเหตุ  :

เทียบ “ระดับ”  ขุนนางจีนกับขุนนางไทย

จีน    ไทย

๑     =   สมเด็จเจ้าพระยา

๒     =   เจ้าพระยา

๓     =    พระยา

๔     =   พระ

๕     =   หลวง

     =   ขุน

    =   หมื่น

    =   พัน

    =  ทนาย

***

 

 

เทียบ “ระดับ” ขุนนางจีนกับข้าราชการไทยในปัจจุบัน

จีน    ไทย

๑     =   ๑๐

๒     =   

๓     =   

๔     =  

๕     =  

     =  

    =  

    =  

    =  ๑-๒

***

เทียบ ยศทหารจีนกับยศทหารไทยในปัจจุบัน

จีน    ไทย

๑ หยวนโซ่ว /หงวนโส่ย   =   จอมพล

นายพล         =   เจียงจวิน  เจี้ยงกวน

๒ ซั่งเจี้ยง     =   พลเอก

๓ จงเจี้ยง     =    พลโท

๔ เส้าเจี้ยง    =   พลตรี

๕ ซั่งเชี่ยว    =   พันเอก

๖ จงเชี่ยว    =   พันโท

๗ เส้าเชี่ยว  =   พันตรี

๘ เว่ยกวน   =   นายร้อย   ร้อยเอก-ซั่งเว่ย ร้อยโท-จงเว่ย ร้อยตรี-เส้าเว่ย

๙ จวินซื่อ   =   นายสิบ   สิบเอก-ซั่งซื่อ  สิบโท-จงซื่อ สิบตรี-เซียซื่อ

จวินเหยิน/ซื่อปิง    =   พลทหาร

***

การเทียบระดับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

 

*****

 

ภาพประกอบ

 

 

 

ภาพ หลิมบุ่นซ้วง (หลินเหวินซ้วง)

 

林文

 

ที่ศาลเจ้าซำซานเทียนเฮวกึ๋ง ถนนกระบี่

 

*********

ภาพจาก กูเกิ้ล และ youtube

แสดงการแต่งกายของขุนนางจีน

สมัยราชวงศ์ชิง

 

 

 

 

 

***********

 

****

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง