Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

อาคาร ณ ระนอง สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

 

อาคาร ณ ระนอง

พระบริรักษ์โลหะวิไสย (คออยู่จ๋าย ณ ระนอง)

 

 

 

 

ข่าวจากกรมศิลปากร

 

 

 

 


 

 

 

 

ข่าวจากสังคมออนไลน์ว่าทางโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต มีมติดำเนินการรื้อถอนตึกบุญพัฒน์ โบราณสถานอายุเกือบร้อยปี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อที่จะสร้างตึกสมัยใหม่แทนที่ นั้น

 

 

 

 

กรมศิลปากร ขอแจ้งข้อมูล ดังนี้

 

 

 

 

๑.    ประวัติของตึกบุญพัฒน์และตึกระนอง โรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 


ตึกบุญพัฒน์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ อาคารพักผู้ป่วย บริจาคโดย หลวงบุญพัฒน์พานิช (ลิ่มเซ่งติ้ว บุญห่อ) อาคารชั้นเดียวมีตึก ๓ ห้อง กว้าง ๒๑ ฟุต ยาว ๔๒ ฟุต มีมุขด้านหน้า เครื่องบนใช้ไม้กระยาเลย พื้นปูไม้ตะบูนและหินอ่อน หลังคามุงกระเบื้อง ค่าการก่อสร้าง ๔,๕๐๐ บาท และค่าอุปกรณ์การ แพทย์สำหรับที่พักผู้ป่วย จำนวน ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 


ตึกระนอง สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ เป็นอาคารพักผู้ป่วย บริจาคโดย พระบริรักษ์โลหะวิไสย (คอยู่จ่าย ณ ระนอง) ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง เครื่องบนและพื้นเป็นกระยาเลย ค่าก่อสร้าง ๓,๘๔๐ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๓๑๒.๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๕๖.๔๐ บาท
๒. กรมศิลปากรยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอาคารทั้งสองหลัง แต่จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประวัติการก่อสร้าง อาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถานในตัวของอาคารเอง เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.โบราณสถานฯ มาตรา ๔ ซึ่งกรมศิลปากรจะได้เร่งรัดประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

 

 

 

 
๓. จากการหารือทางโทรศัพท์กับนายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระ ได้คำตอบว่าทางโรงพยาบาลจะไม่รื้อและไม่ก่อสร้างตึกผู้ป่วยแต่อย่างใด แต่จะให้กรมศิลปากรมาออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามต่อไป 
๔. ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบหมายให้ นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ตลอดจนสถาปนิกและภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ เพื่อประสานการออกแบบอนุรักษ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป

 

***

 

ภาพประกอบ

โดย

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง