Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระปรางค์แดงบนพระนครคีรี

 

 

 

 

        เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างวิหารพระแก้ว หรือที่เราเรียกกันว่า วัดพระแก้วและพระพุทธเสลเจดีย์ หรือ เจดีย์ศิลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสเสด็จทรงตรวจความเรียบร้อย บนพระนครคีรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๒ ทรงเห็นว่า  หน้าวิหารพระแก้ว มีบริเวณกว้างลดหลั่นกัน พอที่จะสร้างถาวรวัตถุได้อีก จึงทรงพระราชดำหริว่า น่าจะสร้างปราสาทศิลาแบบขอม รูปแบบปราสาทให้เหมือนกับที่ปรากฏที่เมือง พุทไธสมัน เมืองเขมร

        ดังนั้น เมื่อพระองค์เสด็จกลับกรุงเทพมหานครแล้ว จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าเมืองปราจีนบุรี คือ พระสุพรรณพิศาล และทรงปรึกษากับช่างที่ทรงโปรดฯและไว้วางพระราชหฤทัย คือ ขุนชาญเลขา เกี่ยวกับเรื่องปราสาทดังกล่าวแล้ว จากหมายรับสั่งความตอนหนึ่งว่า

"มีพระราชโองการดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่า ณ เดือน ๑๑ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะแม เอกศก เสด็จพระราชดำเนินออกไปเมืองเพชรบุรี ทอดพระเนตรบนยอดเขามหาสวรรค์ ที่ทำเลกว้างขวาง พอจะสร้างศิลาปราสาทได้ จะต้องพระราชประสงค์ปราสาทศิลาเมืองพุทไธสมัน  ที่รูปทรงแลลวดลายสลักงามดีปราสาทหนึ่ง จะได้สูงต่ำโต เล็กประมารเท่าใด พอจะขนเอามาได้ ให้ขุนชาญเลขา กับพระสุพรรณพิศาล เลือกวัด ชันสูตร สูงต่ำใหญ่เล็ก เขียนตัวอย่างรูปเชี่ยว รูปตัด กำหนดสัดนิ้ว รีบมีหนังสือบอกเข้าไปให้ถี่ถ้วนแน่นอน จะได้วัดดูกับพื้นที่บนยอดเขา พอจะตั้งได้ จะได้มีตราออกมาให้รีบขนศิลาเข้าไปถึงกรุงเทพโดยเร็ว..."

        เมื่อขนย้ายจากเมืองปราจีนบุรีแล้ว ให้มาลงเรือที่กบิลบุรี โดยมอบหน้าที่ให้พระยาสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการ ขนมาให้ถึงกรุงเทพมหานคร

        แต่ขณะที่กำลังดำเนินการอยู่นั้น พระสุธรรมพิศาล เจ้าเมืองปราจีนบุรี ถูกลอบทำร้ายจนถึงแก่กรรม งานขนย้ายปราสาทศิลาจึงชงักอยู่ เข้าใจว่ามิได้ทรงมอบให้ผู้ใดดำเนินการต่อ

        อย่างไรก็ตาม เมื่อทรงเห็นว่า การขนย้ายปราสาทศิลาดังกล่าว มีปัญหา เข้าใจว่า ทรงโปรดฯให้ช่างทำการร่างแบบแบบปราสาท โดยดัดแปลงรูปปราสาท พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ซึ่งมียอดปรางค์ ๕ ยอด เป็นรูปปราสาทสี่มุข ที่มียอดปรางค์ยอดเดี่ยว และออกแบบให้โปร่ง รูปทรงองค์พระปรางค์โปร่ง เหนือปราสาทเป็นปรางค์ห้าชั้น ใต้เกียรติมุขทำเป็นช่อง คล้ายหน้าต่างทั้งสี่ทิศ สามารถมองทะลุถึงกันได้

        รูปทรงขององค์ปรางค์ คล้ายกับรูปองค์ปรางค์ของนครวัดจำลอง ซึ่งพระองค์โปรดฯให้พระยาสามภพพ่าย ไปจำลองมาจากเมืองเขมร และโปรดฯให้สร้างด้วยศิลา ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๙ แต่พระปรางค์องค์นี้ต่างกันที่มีลักษณะคล้ายช่องหน้าต่างสี่ทิศห้าชั้น และไม่มีฝักเพกาปักข้างบน ซึ่งน่าจะมี เพราะมองดูแล้วเลี่ยน จึงขอฝากท่านผู้รู้ช่วยกันพิเคราะห์ต่อไป

        เป็นที่น่าสังเกตว่า พระที่นั่งวิเชียรปราสาทที่มียอดปรางค์ห้ายอดนั้น แต่เดิมทาสีเหลือง ส่วนพระปรางค์องค์นี้ทาสีแดง ผู้เขียนอยากจะเรียก ปราสาทแดงเสียด้วยซ้ำ เพราะดูแล้วเป็นปราสาทยอดปรางค์เดียว เพียงแต่ยอดปรางค์ใหญ่ จึงมองเห็นเป็นปรางค์ และตัวปราสาทสี่ทิศที่ฐาน อาจมองเป็นมุขของฐานองค์ปรางค์ไป

***

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐

 

***

       

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง