Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

อาคารโรงเรียนภูเก็ตฮัวบุ๋น

 

 

        พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช ๒๔๗๑ จากสำเนากำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๗๑

"วันที่ ๒ กุมภ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จโรงเรียนประจำมณฑลชาย โรงเรียนประจำมณฑลสตรี โรงเรียนจีน "ภูเก็ต ฮัวบุ๋น" กับโรงเรียนจีน "ส่องเต็ก ภูเก็ต" โรงพยาบาลวชิราวุธแล้ว เสด็จกลับสู่ที่ประทับ

เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จอ่าวราไวยโดยกระบวนรถยนต์ เสวยเครื่องว่าง ณ พลับพลาชายหาด เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จกลับสู่ที่ประทับ"...

        โรงเรียนจีนในจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดสอนกันมานานแล้ว ตามเอกสารรายงานของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๕๓ ว่า ภูเก็ตมีโรงเรียนจีนอยู่ ๓ โรง คือ ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่โรงหนึ่ง สอนมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๕๓ โรงเรียนเขตอำเภอกะทู้แห่งหนึ่ง และโรงเรียนที่ตำบลบางเหนียวใต้อีกแห่งหนึ่ง สอนมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๕๔ โรงเรียนทั้งสามแห่ง มีคณะกรรมการจีนหาเงินมาจ้างครูและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        ในปีพ.ศ. ๒๔๕๖ รัฐบาลได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนได้เป็นแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต

        ในปีพ.ศ. ๒๔๖๐ ได้ก่อตั้งโรงเรียนภูเก็ตฮัวบุ๋นขึ้น ที่ถนนกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจากถนนกระบี่จรดตรอกสุ่นอุทิศ แต่รูปแบบอาคารเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน

        พ.ศ. ๒๔๖๙ โรงเรียนภูเก็ตฮัวบุ๋นได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการสร้างอาคารตึกเรียนชั้นเดียว จำนวน ๖ ห้อง รูปแบบสถาปัตยกรรม ชิโน-ยูโรเปียนสไตล์ ด้านหน้าอาคารเรียนหันออกไปทางตรอกสุ่นอุทิศ มีป้ายปูนปั้นบอก พ.ศ. ๒๔๖๙

        ต่อมา กลุ่มชาวจีนในภูเก็ต นำโดย นายตันเคกิ๋ว (ตระกูลตันติวิท) นายตันจิ้นหงวน (ตระกูลหงส์หยก) นายตันตั่วโท (ตระกูลเอกวาณิช) นายหงอฮั่นก๋วน (ตระกูลอุบัติศฤงศ์) นายตันเองกี้ (ตระกูลอุดมทรัพย์) ได้ร่วมแรงร่วมทุนเพื่อก่อสร้างตึกเรียนหลังใหม่ โดยให้นายเอี่ยวหงาเอี๋ยน เป็นสถาปนิกออกแบบอาคาร แล้วมอบหมายการก่อสร้างให้นายเอี๊ยบกิมเจี้ยน (เจียร วานิช) อาคารหลังนี้เป็นแบบสองชั้น ตั้งอยู่ค่อนไปทางตรอกสุ่นอุทิศ หันหน้าไปทางถนนกระบี่ สร้างเสร็จและเปิดฉลองอาคารเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

        ลักษณะตัวอาคารสองชั้น ยกพื้นมีบันไดสามชั้นยาวตลอดแนว เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบจีนกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สถาปนิกได้ออกแบบมองดูแล้วแข็งแรงมั่นคงบึกบึน ประตูสามช่องตามวัฒนธรรมจีน หมายถึง ประตูช่องกลางใช้สำหรับทางเข้าออกผู้ใหญ่ ถ้าเป็นวังสำหรับฮ่องเต้ หรือประธานาธิบดี เจ้าเมือง ผ่าน ส่วนบุคคลทั่วไปเข้าทางด้านซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าอาคาร และเดินออกทางชวามือ  เสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สี่ต้นแบบโดริกทำเป็นร่องลายขวางตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนเป็นกรอบทั้งสามช่อง ทำเป็นส่วนโค้งครึ่งวงกลมแบบโรมัน มีแท่งสลักหิน ทำเป็นร่องสัมพันธ์กัน แต่ละช่องของส่วนโค้งมีหกร่อง มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ ส่วนเสาแบ่งเป็นเสากลมแบบไอโอนิกสองต้นประกบเสาสี่เหลี่ยมแบบโกธิก ในกรอบวงโต้งทำเป็นประตูกระจกเข้าออก เหนือเสาทั้งสี่ต้นมีฐานบัวรองรับคานยาวตลอด มีข้อความ พ.ศ. ๒๔๗๗ ด้านซ้ายมือ เมื่อหันหน้าเข้อาคาร และด้านขวามือบอก ค.ศ. 1934

 ล่วงถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ได้สั่งปิดโรงเรียนจีนทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลทางการเมือง ทำให้โรงเรียนส่องเต็กภูเก็ตต้องปิดกิจการ เจ้าของโรงเรียนจึงให้โรงพยาบาลมิชชั่นเช่าหลายปี ปัจจุบันอาคารโรงเรียนส่องเต็กเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต

        หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้ว ในปีพ.ศ. ๒๔๘๙ ได้ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นมาใหม่ โดยใช้สถานที่โรงเรียนภูเก็ตฮัวบุ๋น แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนภูเก็ตจุงหัว"  เปิดสอนได้เพียงสองปีต้องปิดกิจการลงอีก ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์

        ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ จึงได้ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นมาใหม่ ชื่อ "โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว" โดยใช้อาคารเก่าที่สร้างตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๗ ดำเนินการ

        ต่อมาโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวได้ย้ายไปอยู่สามแยกซี่เต็กค่า ถนนวิชิตสงคราม

        ส่วนตึกสองชั้น ปัจจุบันใช้เป็น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวจีน จากมณฑลฮกเกี้ยนได้เดินทางเข้ามาอาศัยในภูเก็ตประกอบอาชีพต่างๆ

        อาคารหลังนี้ จึงเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมภูเก็ต ที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างมั่นคง เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชนชาวจีนที่ได้อาศัยอยู่ในภูเก็ต นับว่าเป็นเอกลักษณ์สิ่งก่อสร้างของชาวภูเก็ตเป็นอย่างดี

: สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

***  

ภาพประกอบ

ถ่ายโดย

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง